Ict en data bij HAN Sport en Bewegen

Een van de strategische doelen van de HAN is dat studenten en medewerkers zich ontwikkelen tot data- en digivaardige professionals. Daarnaast richt het HAN-brede project HAN Open Digital Horizons zich op de professionalisering van docenten en tevredenheid van studenten met betrekking tot leren en werken met ict binnen de HAN. Hoe pakt Academie Sport en Bewegen dit aan? Teamleider Edwin van Gastel en Academiedirecteur René Tönissen vertellen over de ambities van deze academie.

Bij Sport en bewegen denk je misschien meteen aan fysieke activiteiten. Maar de opleidingen, onderzoek en het werkveld van deze academie hebben juist ook een sterke focus op digitalisering en inzet van data. De academie gaat verder dan alleen hun docenten en studenten professionaliseren met betrekking tot gebruik van ict en data; ze willen een nieuwe onderwijsvisie die past bij de huidige beroepen en die van de toekomst.

Ict en data bij sport en bewegen

Het werkveld waar de academie voor opleidt is breed: van gymleraar tot leefstijlprofessional, van management, sporteconomie en marketing tot zorg, welzijn en onderwijs, fysiek op het sportveld of online e-sport. De academie wil de samenwerking met het werkveld versterken. En dat vraagt om een brede scope, zowel voor je onderzoek als je opleidingen. Edwin “Je moet bijvoorbeeld denken aan onderzoek met camera’s langs sportvelden of meetapparatuur op het lichaam van sporters, welke bewegingen zien we, wat gebeurt er, wat leren we daarvan? Je verzamelt op een andere manier informatie en data. Als professional moet je die data kunnen analyseren en vertalen naar advies en bijvoorbeeld een training van een sporter. Amateurverenigingen willen graag de datasets van de profs gebruiken om zich verder te ontwikkelen. Hoe ga je daar mee om? Onze studenten en professionals moeten met dit soort vragen om kunnen gaan en weten hoe ze digitale media en data kunnen inzetten in hun vak.”

Edwin “Je kunt ook denken aan een app die kan helpen bij een training. Als een organisatie zo’n app wil laten ontwikkelen moet je als sportprofessional wel weten hoe je een bouwer dan moet aansturen. Jij moet weten wat je met de app wilt bereiken en een idee hebben van de mogelijkheden die een app biedt.”

Geleerde lessen van twee jaar online onderwijs

Naast de vragen vanuit de werkvelden kijkt de academie ook hoe ict en data het onderwijs kan verrijken. René: “In de afgelopen twee jaar hebben we veel geleerd van het online onderwijs op afstand. Nu we weer op locatie mogen werken zien we dat sommige collega’s het liefst alle colleges weer fysiek op locatie doen. Met het project HAN Open Digital Horizons willen we kijken hoe we de parels van leren en werken met ict van de afgelopen periode kunnen behouden. Het is goed als docenten de tijd nemen en terugkijken, wat hebben we geleerd, wat beviel eigenlijk best goed? En het is helder, we doen echt niet alles online. Sport doe je op een sportveld. Een anatomie-les kun je goed thuis, online laten voorbereiden via kennisclips en in de les ‘loop’ je dan met een VR-bril door het menselijk lichaam. Het onderwijs is zeker niet meer alléén fysiek op de HAN. Je moet studenten alleen naar de campus halen als dat meerwaarde voor ze heeft.”

René: Het online onderwijs had ook echt voordelen. Thuiswerken bleek goed te kunnen en gaf zowel studenten als medewerkers de ruimte om in eigen tijd te werken en een eigen ritme te kiezen. Roosters werden in deze periode ook simpeler. We gingen roosteren in vlekken, legden niet meer alle lokalen vast maar gaven docenten en studenten meer ruimte om de fysieke ruimtes zelf in te delen. Een verrassend inzicht uit het online onderwijs was dat studenten de persoonlijke aandacht die ze in deze periode kregen van docenten in een-op-een-gesprekken erg waardeerden. Dat soort dingen gaan we dus echt behouden”.

Competenties leren en werken met ict

Edwin vult aan “We willen in ons onderwijs een mooie mix van online onderwijs en onderwijs op locatie. We zijn natuurlijk al langer bezig met de perfecte blend. Voor coronatijd gebruikten we ook al kennisclips. Denk aan kennisclips over doelgericht leren of een clip over motivatie. In het begin van de lockdowns hadden we ook veel kijkers bij onze HANdig-clips met praktische tips, bijvoorbeeld hoe je met teams kunt werken of hoe je een poll kunt inzetten in je online les. Tijdens de HAN-brede studiedag van 22 februari kijken we met de collega’s van onze academie naar de competenties die onze docenten nodig hebben om onze studenten goed te kunnen opleiden. Samen met de trainers van HAN Open Digital Horizons spelen we het competentiespel en kijken we samen hoe we onze medewerkers kunnen professionaliseren op de competenties die belangrijk zijn voor ons onderwijs en onze beroepen.”

Ambitieplan Academie

De groep collega’s die al bezig was met HAN Open Digital Horizons vormt nu ook de kern voor het team dat dit strategisch doel voor de academie verder inkleurt. Uit ieder resultaatverantwoordelijk team van de academie is iemand aangehaakt. Zij geven input vanuit de verschillende teams en vertalen de academiebrede plannen weer naar deze teams. Voor nu is er een aantal speerpunten benoemd: communicatie over de inzet van ict en data in onderwijs en beroep is belangrijk, iedereen moet een basis hebben van data- en digivaardigheid (waarbij de academie collega’s uitdaagt om expert te worden), de academie wil inspelen op dat wat verandert in het werkveld dat steeds digitaler wordt en data inzet en de academie vindt het belangrijk om de focus te houden op veiligheid en privacy.

René: “Communicatie is echt belangrijk. We willen ons ambitieplan ook visueel maken. Daar werken we hard aan met onze afdeling communicatie. Het is goed als iedereen weet waar we naartoe werken. We investeren ook in de facilitering van docenten met bijvoorbeeld een greenroom waar je eenvoudig goeie kennisclips kunt opnemen. En we kijken hoe we specifieke kennis vanuit de HAN en kennis uit onze werkvelden met bijvoorbeeld kennisclips breed kunnen inzetten, binnen en buiten de opleidingen. Samen met ons werkveld doen we onderzoek, kijken we naar vragen uit de praktijk en werken we aan de professionaliteit van de mensen die in de praktijk werken, van onze docenten en van onze studenten.”