Inspiratiesessie bij Hospice Heuvelrug

Deze week verzorgde iXperium-ambassadeur Hilde Cuppen een inspiratiesessie over gezondheidszorgtechnologie bij Hospice Heuvelrug in Zeist.

Hospice Heuvelrug is een kleinschalig gastenhuis wat zorg biedt aan mensen voor wie het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen. Als High Care hospice biedt het hoogwaardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieken.

Het hospice is onderdeel van Warande, een stichting met zeven verpleeghuizen en een hospice. Binnen Warande is steeds meer aandacht voor zorgtechnologie. Ze hebben bijvoorbeeld een hometrainer met een Google maps kaart. Op deze fiets wordt fietsen op een hometrainer leuker en kun je bijvoorbeeld weer fietsen in een omgeving die je kent. Op verschillende afdelingen werken ze met videoverbinding met de kamers van bewoners. Bij Hospice Heuvelrug werken ze nog niet met zorgtechnologie.

Welke technologie zetten we in?

Door een schenking heeft het hospice nu budget om nieuwe zorgtechnologie aan te schaffen, maar ja wat kies je dan? En hoe ga je het inzetten? Die vraag kwam vanuit de educatiegroep van Warande bij iXperium-ambassadeur Hilde Cuppen. En deze week verzorgde Hilde met zorgrobot Zora, vr-bril Oculus Go, onze robotkat en -hond en de CRDL een inspiratiesessie bij het hospice.

De bijeenkomst startte met een presentatie van Mhealth en Ehealth. Daarna konden de deelnemers de verschillende media zelf ervaren. De deelnemers reageren enthousiast op de app van google earth in combinatie met VR-bril Oculus Go. Ze zien ook veel kansen voor de CRDL, deze kun je goed inzetten bij kwetsbare ouderen en mensen die zich moeilijk kunnen uiten. Ook de sociale robot Zora, de robothond en -kat werden enthousiast ontvangen al was bij deze technologie wel het idee dat die beter tot hun recht komen in een verpleeghuis.

Inspiratie en informatie over toepassing

Na de sessies was iedereen enthousiast en had ieder een goed beeld wat de verschillende media kunnen brengen bij Hospice Heuvelrug. Binnenkort besluiten ze welke technologie ze aanschaffen en inzetten in het hospice. Een geslaagde inspiratiesessie van onze ambassadeur!