Inspiratiesessie voor Cliëntenraad GGZ Zorggroep

Maandag 10 juni kwam de cliëntenraad van de ZZG Zorggroep voor een inspiratiesessie naar iXperium Health.

De ruim drieduizend medewerkers van ZZG zorggroep bieden wijkverpleging (zorg thuis), beschermd en beschut wonen en revalidatie- en herstelzorg in de regio Nijmegen, Wijchen, Maas en Waal. Samen met zo’n negenhonderd vrijwilligers ondersteunen zij jaarlijks ongeveer negenduizend cliënten. De cliëntenraad is een belangrijke schakel tussen cliënten en ZZG zorggroep. De leden denken mee over besluiten die ZZG neemt. Ze doen hun best om ervoor te zorgen dat het besluit zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van de cliënten. Daarnaast wordt gevraagd en ongevraagd advies gegeven over allerlei zaken die betrekking hebben op de organisatie en activiteiten.

Mooi dat deze groep ervaringsdeskundigen en (oud)professionals voor inspiratie naar iXperium Health wilde komen om kennis te maken met verschillende soorten technologie die cliënten, zorgprofessionals of mantelzorgers kunnen ondersteunen.

Zelf ervaren wat technologie toevoegt aan zorg en welzijn

Instructeur Zorgtechnologie iris Bogers ontving de groep. De leden van de cliëntenraad maakten kennis met de Somnox, robotkat, robothond, Helpsoq, robotmaatje, Genus care/Compaan, praatknoppen en de CRDL. De verwondering was vooral groot bij de CRDL. “Wauw hoe dit werkt! Ik kan me echt voorstellen dat dit voor sommige cliënten heel goed werkt”. Ook het Mix&Match-spel werd getest. Dit idee nam de groep mee als goede gesprekvorm voor zorgprofessionals over de inzet van technologie in zorg en welzijn. Ook bij de ervaring met de robotkat en -hond ontstonden mooie gesprekken. “Wat gek he, je gaat toch tegen de kat praten, het is zo schattig”.

Het was een geslaagde middag met voor ons weer eens een hele andere doelgroep in onze playground. Geweldig om het enthousiasme van deze groep te zien. De leden van de cliëntenraad vertrokken met mooie ideeën en inspiratie voor GGZ Zorggroep en wij zijn verrijkt met mooie voorbeelden uit de praktijk.