Interactief onderwijs met digital twin bij Food & Business

De afgelopen maanden werkten docenten van de HAN-opleiding Food & Business aan een VR-toepassing die ze in het onderwijs gaan inzetten. De VR-toepassing geeft studenten de mogelijkheid om virtueel een productielocatie te bezoeken. En het geeft ze kennis en inzicht in een productieproces in een fabriek. De VR-toepassing is een zogenaamde digital twin van een echte fysieke productielocatie.

Waarom een virtuele fabriek?

Docent Rik Schildkamp merkte dat het steeds lastiger is om studenten kennis te laten maken met een productieproces van voeding in een fabriek. Bedrijven kunnen door strakke hygiëneregels niet altijd een grote groep studenten ontvangen. En in de tijd van lockdowns door Covid19 konden studenten helemaal geen productielocaties bezoeken. Voor studenten van de opleiding Food & Bussiness is het wel belangrijk dat ze weten hoe voeding wordt geproduceerd in een fabriek. Als je als student zelf een product verzint moet je wel weten of dat wat je bedenkt ook toepasbaar is in een productieproces in een fabriek. En studenten moeten wel weten hoe ze bijvoorbeeld kwaliteitscontroles in een fabriek kunnen doen.

Daarnaast gaan docenten er soms van uit dat een student wel weet wat een pasteur is of in welke volgorde je machines gebruikt in een productieproces. Maar dat weten eerstejaars vaak helemaal niet. Als een student dan niet weet hoe zo’n machine er uitziet of hoe die werkt dan kan uitleg in een college soms al snel abstract worden. Alle reden dus om te kijken of studenten met behulp van VR meer zicht kunnen krijgen op het productieproces van voeding in een fabriek.

Docenten, management en studenten van de opleiding Food & Business vertellen over de VR-toepassing

Aan de slag

Een groep docenten maakte een voorstel om samen te werken met het bedrijf Metachef. Dit bedrijf ontwikkelt interactieve digital twins van voeding, machines en verpakkingen. De digital twins zijn geïntegreerd in diverse digitale toepassingen en zijn rechtstreeks beschikbaar in het MetaChef platform. Studenten kunnen de toepassing dus gebruiken met een VR-bril waarmee je echt er ervaring hebt dat je in een fabriek loopt en om machines heen kunt lopen. Je kunt ook ín machines kijken wat in een echte fabriek niet kan, waardoor je ook al zien wat er dan tijdens een bereidingsproces gebeurt. Je ziet bijvoorbeeld waar warme of koude vloeistoffen lopen en ook hoe stromingen in de machine gaan. Maar studenten kunnen de virtuele processen ook in 2d bekijken op een laptop of via hun smartphone of tablet.

De opleiding zocht ook hulp bij de ondersteunende diensten van de HAN, adviseurs vanuit het programma HAN Open Digital Horizons en trainers vanuit HAN Academy die docenten en management adviseren en begeleiden bij de ontwikkeling en implementatie van digitale media. (deze adviseurs (specialist Leren met ict) en trainers zijn nauw verbonden aan iXperium Centre of Expertise Leren met ict).

Ik mocht in de workshops meekijken hoe docenten en experts van Metachef samen het concept ontwikkelde waarbij docenten en studenten gebruik maken van een de virtuele toepassing in het onderwijs. Een mooi reis op weg naar naar een geweldig eindproduct.

Samen een toepassing ontwerpen op maat

Het platform van Metachef geeft veel mogelijkheden. De uitdaging is dan om niet de weg kwijt te raken in alle mogelijkheden en de virtuele mogelijkheden gericht te implementeren in het onderwijs. Daarom organiseerde de opleiding samen met medewerkers van Metachef vier workshops. Voordeel is ook dat de docenten die meedoen in de workshops tijdens de workshops enthousiast worden en weten waarmee ze in hun onderwijs aan de slag gaan.

In de eerste workshop lag de focus op inzicht krijgen in de opleiding, beleid en belangen, werkwijzen, inhoud van onderwijs, studentenprofielen, doelstellingen korte en middellange termijn en mogelijke valkuilen. Kortom, een veelvoud van verschillende zaken om hiermee het juiste perspectief en doel helder te krijgen.

Informeren en activeren

In de tweede workshop bepaalde de groep de richting. Je kunt namelijk als je wilt op heel veel plekken en momenten in het onderwijs VR inzetten. Maar als je een nieuw medium inzet en dat succesvol wilt laten landen in de organisatie (zowel bij docenten als bij studenten) dan is het goed als duidelijk is waar je het inzet en met welk doel. De groep maakt een paar scenario’s waar de VR-toepassing van meerwaarde kan zijn. Ook onderzocht de groep welk productieproces ze in hun colleges willen laten zien. De workshop bood alle kansen om in de breedte te kijken wat het platform van Metachef aan mogelijkheden biedt. Er staan bijvoorbeeld ook veel producten in (denk aan alle soorten groente en fruit, vleeswaren of zuivel). En je kunt je met het platform ook verdiepen in etikettering en marketing, waar kijken mensen naar, wat zien of lezen ze niet en hoe zou je je etiket dan beter kunnen maken. Wat staat op de voorkant van een verpakking en wat op de achterkant. Veel keuzes dus. Na de uitgebreide rondleiding door de mogelijkheden kiest de groep voor een focus op productie en kwaliteitsbewaking in een kaasfabriek. Ook kiest de groep ervoor dat als er in een volgende periode een verdiepend thema wordt toegevoegd dat die voortborduurt op de eerste VR-toepassing.

Digital twin van een kaasfabriek

De derde workshop gaat over de inrichting van de kaasfabriek, wat staat er, wat kun je virtueel zien, en kun je bijvoorbeeld zelf machines in de juiste volgorde in de fabriek zetten. De workshop gaat ook over het onderwijs. Hoe gebruikt de docent de virtuele kaasfabriek. Je kunt als docent bijvoorbeeld touchpoints toevoegen, als studenten daar op klikt krijgen ze informatie of een vraag of opdracht. Tijdens de workshop is er uiteraard ook aandacht voor het beheer van de toepassing vanuit de opleiding en begeleiding van docenten bij de implementatie. En ze maken een toelichting op de toegevoegde waarde van de VR-toepassing op onderwijsbeleid, welke investering het vraagt en in welk tijdspad de opleiding de toepassing implementeert.

Concept, plan van aanpak en implementatie

Tijdens de vierde workshop presenteerde de groep het concept en plan van aanpak aan de stakeholders. De docenten hebben een eerste les al uitgewerkt. Wat een mooi proces om te mogen volgen. De komende maanden wordt de virtuele kaasfabriek geprogrammeerd en getest. Daarna komen er trainingen voor de docenten die de toepassing gaan inzetten in hun onderwijs. Vanaf september is de toepassing geïmplementeerd in de opleiding. Na de eerste ervaringen kan de opleiding beslissen of ze verdiepende VR-toepassingen willen ontwikkelen.