Interactive stories in het onderwijs

Wat is een interactive story?

Een interactive story is een digitaal verhaal dat interacteert met de gebruiker. De gebruiker kan het verhaal (verloop en einde) beïnvloeden. Door de inbreng van game-elementen in het verhaal wordt een meeslepende ervaring voor de gebruikers gecreëerd, die daardoor gemotiveerd leerervaringen opdoen.

Wat levert het werken met interactive stories op?

Leerlingen vinden het soms lastig en demotiverend om lange teksten te lezen. Ook vinden ze het moeilijk om zich in te leven in contexten die verder van hen af staan, bijvoorbeeld in het geschiedenisonderwijs. Een interactive story kan leerlingen motiveren, helpen om tot leren te komen en het inlevingsvermogen stimuleren.

De interactive stories die door de studenten zijn ontwikkeld worden waar mogelijk ook op de leerlingen getest. Daarbij blijkt vaak dat de leerlingen erg betrokken zijn en aangeven er veel van te hebben geleerd. Ook stage-docenten en scholen die met de stories in aanraking komen, zijn vaak erg enthousiast. Vanuit dit project is inmiddels een community ontstaan met ex-studenten en docenten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.  En minimaal één betrokken school heeft interactive storytelling tot een speerpunt gemaakt voor de komende periode.