Interprofessioneel praktijkleren bij iXperium Health

Een van de vormen van werkplekleren bij opleidingen van de HAN is Interprofessioneel praktijkleren. iXperium Health is ook zo’n praktijkplek waar tweedejaars studenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken aan vraagstukken uit de praktijk. De nadruk bij interprofessioneel praktijk leren ligt in het gezamenlijk leren en werken aan vraagstukken, producten en diensten, die bijdragen aan innovatie van de zorg- en welzijnsverlening. De bundeling van de verschillende expertises van de studenten draagt bij aan de kwaliteit van het resultaat en leeropbrengst.

De afgelopen twintig weken werkten studenten aan hun projecten. 11 januari presenteerden ze hun projecten. De opdrachten komen vanuit iXperium Healht. iXperiumambassadeur Jan Willem Lely begeleidt de studenten vanuit iXperium Health.

Bewegen tegen armoede

Een groep studenten van Social Work, Verpleegkunde en Fysiotherapie ging aan de slag met de vraag of en hoe de app Its my life ervoor kan zorgen dat mensen meer bewegen. Deze groep koppelde die onderzoeksopdracht aan het thema van de week van de armoede. In de app Its my life kun je door middel van bewegen fitcoint verdienen. De fitcoins kun je gebruiken in winkels of je kunt ze schenken aan goede doelen. Werkgevers of onderwijsinstellingen kunnen de app inzetten om medewerkers of studenten te stimuleren om meer te bewegen. De app meet of en hoeveel je beweegt, of je (te)veel zit en stimuleert je om te bewegen. De groep IPL-studenten heeft onderzocht of studenten voor deze app willen betalen. En of ze de app zouden inzetten om meer te gaan bewegen. Ze deden ook onderzoek bij de Vincentiusvereniging die de app al inzet.

De groep interviewde studenten en experts. Ze keken ook naar de veiligheidseisen die je bijvoorbeeld kunt verwachten als je de app vanuit de HAN zou inzetten. De studenten hebben een idee uitgewerkt waarbij het iXperium Health een groep studenten een abonnement geeft op de app en ze kan aanbieden om door inzet van de app meer te bewegen. De opbrengst van de fitcoins die ze daarmee verdienen gaat naar de Vincentiusvereniging.

Stress door armoede

Een groep studenten van Sociale Work en Voeding en Dietetiek verdiepte zich in de mogelijkheden van VR. Ze ontdekten de VR-toepassing die professionals en studenten traint en bewust maakt hoe je laaggeletterdheid bespreekbaar kunt maken. Nadat ze door middel van deze ervaring meer leerden over laaggeletterdheid merkten ze ook dat het stressvol is om laaggeletterd te zijn. Ze kregen het plan om te onderzoeken welke technologie je kunt inzetten als je last hebt van stress. Ze onderzochten dit bij medestudenten van de HAN. Ze deden onderzoek naar de inzet van de app Tripp, de Moonbird en de Somnox. Ze nodigden studenten uit in iXperium Health en lieten ze kennismaken met deze technologie die op verschillende manieren stress kan wegnemen. Door deze interventie kwamen studenten ook beter in gesprek over stress.

Preventie en leefstijl

Een derde groep studenten deed onderzoek in het kader van de week van Leefstijl en Preventie. Ze ontwikkelden een workshop voor medestudenten waarin de studenten kennis maken met verschillende soorten (zorg)technologie. In de workshop gebruikten ze de Blazebots, de moonbird, apps over voeding. Door de workshop maakte een brede groep studenten opnieuw kennis met het iXperium Health en de technologien die beschikbaar zijn en die studenten ook kunnen lenen voor praktijkopdrachten.

Robot Ivy

De vierde groep studenten kreeg een redelijk open vraag. Kijk wat sociale robot Ivy kan en hoe je deze robot kunt inzetten. Deze robot wordt al veel ingezet. De groep studenten onderzocht hoe je Ivy kunt inzetten als je doel educatie is. Ze wilden kijken of je Ivy kunt inzetten bij kinderen die Nederlands leren. Kunnen ze met behulp van Ivy op een speelse manier oefenen en Nederlands leren spreken.

De studenten ontdekten hoe ze zelf de robot kunnen programmeren. Uiteraard liepen ze tegen knelpunten aan. Op een gegeven moment liep de robot zelfs vast – daar leerden de ontwikkelaars van het platform wat Ivy aanstuurt weer van. Ivy is nog niet helemaal geschikt voor dit doel, de spraak is bijvoorbeeld nog te traag voor dit doel. Ze maakten ook een handleiding voor iXperium Health zodat studenten die met de robot willen werken makkelijk kunnen opstarten.

Alle studenten gaven aan dat ze veel hebben geleerd van deze manier van leren. Het is in het begin soms lastig om samen te werken met studenten vanuit verschillende opleidingen. Tegelijk verrijkt dit de uiteindelijke onderzoeken en ontwikkelde producten.