iXbites online – de Design your life methode 

Maandag 14 december neemt Jelle van Dijk van de Universiteit Twente ons in iXbites online mee in de Design-Your-Life-methode. We starten met een interactieve lezing over het project Design your life, daarna gaan we zelf actief aan de slag met ontwerpen. We sluiten af met een terugkoppeling van de ervaringen. 

Samenwerken in co-design 

Ongeveer één op de honderd mensen heeft een vorm van autisme. Uit onderzoek blijkt dat veel jonge mensen met autisme moeilijkheden ondervinden met zelfstandig leven. Zorgprofessionals zoeken naar oplossingen, technologie kan hieraan een bijdrage leveren. Maar het aanbod van apps, wearables, internet-of-things, robots en andere technologie is groot en groeit met de dag. Zorgprofessionals en hun cliënten vinden het dan ook vaak moeilijk om hun weg te vinden in het enorme aanbod. Bovendien sluiten generieke oplossingen vaak niet aan bij de diversiteit aan individuele behoeften.

Bij de Design-Your-Life-methode werken deze zorgprofessionals sámen met hun cliënten aan vraagstukken. Door co-design ontstaat een beter gedeeld begrip tussen zorgprofessionals, cliënten, beleidsmakers en aanbieders. En daardoor komen ze ook zelfstandig tot andere oplossingen. 

Werken met de Design-Your-Life-methode 

Het doel van het project Design your life is om een methodiek te ontwikkelen waarmee zorgprofessionals zelfstandig jongvolwassenen met autisme kunnen ondersteunen bij het creëren van een gepersonaliseerde, technologische thuisomgeving die bijdraagt aan hun zelfstandigheid. In iXbites online gaan we als een van de eerste professionals zelf actief aan de slag met deze methodiek. 

Het proces start vanuit een vraag van de cliënt en eindigt bij een praktische oplossing of een ontwerp voor een product. Doordat de zorgprofessional en de cliënt samen aan de slag gaan, ontwikkelen ze niet alleen een product of antwoord op de vraag maar werken ze beide ook aan hun eigen ontwikkeling. 

Design your life is een project van de onderzoeksgroep Human Centred Design van de Universiteit van Twente, en de HAN lectoratem Levensloopbegeleiding bij Autisme Innovatie in de Publieke Zaak en Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Doen mee – aanmelden

Studenten van de academie Gezondheid en Vitaliteit en de academie Paramedisce Studies kunnen zich aanmelden via de activiteitenkalender (link). Studenten van andere academies, externe relaties en medewerkers van de HAN kunnen zich hier aanmelden via de activiteitenkalender. Alle andere studenten, medewerkers en externe relaties kunnen zich hieronder aanmelden.  

iXbites online is een initiatief van iXperium Health. Het is een combinatie van inspirerende voorbeelden van de inzet van technologie in zorg en welzijn en een mooi netwerk van professionals waar je mee kunt samenwerken. iXbites geen je de kans om online samen te werken met professionals vanuit verschillende disciplines en zo je eigen netwerk te vergroten. En iXbites is vooral leuk, laagdrempelig, gezellig en interessant!