iXperimenteren met entrea lindenhout in het iXperiumlab

Op dinsdag 2 april was het iXperiumlab in Arnhem goed gevuld: tijdens de studiedag van entrea lindenhout bezochten zo’n 60 medewerkers van de locaties De Berg en De Tapir het lab om te kunnen experimenteren met en inspiratie op te doen over verschillende ict-toepassingen die het onderwijs kunnen verrijken.

Sinds schooljaar 2022-2023 werken entrea lindenhout en het iXperium Centre of Expertise samen met als doel om samen te onderzoeken hoe leren met ict, en specifiek digitale geletterdheid, een plek kan krijgen in het onderwijs van entrea. De samenwerking vindt plaats op drie lagen binnen de organisatie en bestaat uit een stuurgroep, innovatieteam en ontwikkelteam. Het samenwerken op verschillende niveaus draagt bij aan het borgen van de opgedane kennis, inzichten en resultaten om zo digitale geletterdheid een duurzame plek te kunnen geven in het onderwijs. “Het helpt ons om te leren hoe we ict kunnen inzetten op een manier die past bij onze organisatie en die aansluit op onze leerlingen,” aldus een van de werkgroepleden.

Samen onderzoeken

Het afgelopen half jaar heeft een werkgroep vanuit entrea, samen met onderzoekers en specialisten Leren met ict van het iXperium CoE, de kerndoelen digitale geletterdheid van SLO onder de loep genomen. Gezamenlijk is onderzocht in hoeverre deze kerndoelen al in het huidige onderwijs van entrea verweven zitten. Ook is de monitor Leren en lesgeven met ict afgenomen om de professionaliseringsbehoeften in kaart te brengen.

De werkgroep, bestaande uit vijf leerkrachten (Linda Kuppens, Tana de Vries, Eline Hermans, Anja Borgers en Chantalle Hagens), beleidsmedewerker Onderwijs en kwaliteit Esther Cornelissen en LIO-stagiaire Kiki Bolte, is erg enthousiast over het effectief inzetten van ict in de klas en onderzoekend werken. Het uiteindelijke doel van de werkgroep is om te komen tot een missie en visie binnen entrea als het gaat om leren en lesgeven met ict. De studiedag is hét moment om de gehele organisatie in te schakelen in het doordenken en doorleven van de inzet van ict in/voor het onderwijs en geeft waardevolle inzichten voor deze visie- en strategievorming.

De studiedag van 2 april in het iXperiumlab in Arnhem was bedoeld om leraren, onderwijsondersteuners en andere betrokkenen bij het onderwijs binnen entrea kennis te laten maken met verschillende ict-toepassingen die ingezet kunnen worden in het onderwijs. De deelnemers werden daarbij uitgedaagd om bij het experimenteren de link te leggen met de eigen onderwijspraktijk en zichzelf de vraag te stellen: hoe kan deze tool ondersteunen bij het behalen van de onderwijsdoelen die ik heb in mijn klas en hoe past het bij mijn leerlingen?

Samen met Hilde Cuppen (specialist Leren met ict), Nieske Coetsier (onderzoeker Leren met ict) en Itske (coördinator iXperiumlab Arnhem) organiseerde de werkgroep deze studiedag.

Zelf proberen en ervaren

Het eerste deel van de studiedag bestond uit een korte opening door specialist Leren met ict Hilde Cuppen en MT-lid Ilse Rasing, gevolgd door een inspirerende talk van labcoördinator Itske Tersteeg over de inzet van ict in het onderwijs. Vervolgens vertelden de leden van de werkgroep welke weg er in de samenwerking met iXperium sinds de start van de samenwerking bewandeld is en wat de bevindingen tot nu toe zijn. Daarna startte de ontdekkingstocht door het lab. Deelnemers konden diverse technologische onderwijstools proberen om te kijken: wat kan ik hier mee gegeven mijn onderwijsdoelen en welke materialen kan ik gebruiken om mijn leerlingen iets bij te brengen?

Er werd enthousiast geëxperimenteerd met de verschillende toepassingen. Deelnemers gingen aan de slag met programmeren, ontdekten de mogelijkheden van het green screen en waren actief in de weer met Lego Spikes.

Aan de slag met een visie

Na een goed verzorgde lunch gingen de deelnemers aan de slag in een crash course design thinking. In duo’s werkten zij aan de oplossing voor een vraagstuk waarmee zij in hun eigen onderwijspraktijk te maken krijgen. Later in dat proces gingen ze met elkaar meedenken over de oplossing en of ict hierin een rol kan spelen. De opgedane kennis en ervaringen van de dag namen de aanwezigen vervolgens mee in het visiespel, waarin zij in verschillende groepen bezig gingen met verschillende stellingen met betrekking tot lesgeven met ict. De input hiervan wordt meegenomen bij het opstellen van het strategisch plan voor 2024-2028. Op deze manier worden dus verschillende lagen binnen de organisatie betrokken bij de strategievorming.

Met een rugzak vol inspiratie en ideeën keerden de deelnemers huiswaarts. We kijken terug op een geslaagde dag die voldoende denkstof heeft gegeven om binnen entrea te werken aan het formuleren van een visie en strategie met betrekking tot leren en lesgeven met ict.