iXperium Amsterdam

In september ging het iXperium een samenwerking aan met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Breitner Academie. De komende vier jaar werken we intensief aan het verbeteren en het verdiepen van het leren en lesgeven met ict.

Op 4 september ondertekenden Alle van Steenis (Montessori Scholengemeenschap Amsterdam), Ramon Puras (Hogeschool van Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding), Rafael van Crimpen (De Breitner Academie, Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten) en Marijke Kral (iXperium en Hogeschool van Arnhem Nijmegen) de samenwerkingsovereenkomst.

Deskundigheidsbevordering van docenten en leraren

De focus ligt op deskundigheidsbevordering van docenten in het hbo en vo en die van studenten en leerlingen. De in de onderwijspraktijk bedachte en ontwikkelde projecten verbeteren stapsgewijs de curricula van de lerarenopleidingen en in samenhang daarmee die van de vo-montessorischolen.

Recht doen aan verschillen

Alle betrokken partijen werken aan kennisontwikkeling, evidence informed praktijkontwikkeling en professionalisering in het domein leren en lesgeven met ict. Het doel is enerzijds om beter recht te doen aan verschillen tussen leerlingen van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam door inzet van ict in het onderwijs en tevens de leerlingen de benodigde ict-geletterdheid bij te brengen. En anderzijds de studenten van de lerarenopleidingen de benodigde ict-competenties bij te brengen zodat zij tot bovenstaande in staat zijn.

Uitbreiding netwerk

We zijn trots dat we deze nieuwe partners kunnen toevoegen aan ons netwerk en dat we met hen samen leren en lesgeven met ict in vo, hbo en lerarenopleidingen kunnen verbeteren en verdiepen met deze nieuwe samenwerking, kennisdeling en onderzoek.