“Het iXperium voorziet in de behoefte van de markt”

Het iXperium heeft tot doel om samen te bouwen aan gepersonaliseerd leren met ict. Eind vorig jaar liet dit omvangrijke samenwerkingsverband zich via een peer review (een leren-van-elkaar-model) onder de loep nemen. De resultaten spreken boekdelen. Het is duidelijk dat het iXperium zich over de hele linie in de voorhoede begeeft.

Zeer waardevol om gelijkgestemden een peer review uit te laten voeren. De aanbevelingen die uit de peer review rollen, gebruikt het iXperium voor doorontwikkeling. “Een pittige klus,” vertelt Maria Hendriks (academic director TechYourFuture) die op één dag elf onlinegesprekken voerde met ruim 30 partners. Zij zat samen met Corina Kuipers (directeur Corporate Venturing Network), Joost Degenaar (voorheen CoE Healthy Ageing) en Sander van der Ham (Platform Talent voor Technologie) in het review panel.

Absolute experts
Maria voerde met haar collega-reviewers gesprekken met onder meer bestuurders uit de samenwerkingsverbanden van het iXperium, docenten uit de leraren- en masteropleidingen, programmamanagers vanuit het werkveld, betrokken lectoren en hoogleraren, de academiedirecteur van de Academie Educatie en de programmamanager vanuit het HAN-zwaartepunt Smart Region. “De deelnemende onderzoekers van hogescholen en universiteiten geven aan dat ze de onderzoekers binnen het iXperium herkennen en erkennen als absolute experts op dit domein,” vertelt Maria.

Reviewcommissie
Maria zit vanuit het Centre of Expertise TechniekOnderwijs, TechYourFuture in Katapult (een netwerk van meer dan 450 samenwerkingsverbanden in het mbo en hbo). Ook dit CoE focust zich op onderwijs, inclusief een leven lang ontwikkelen. Maria is daarmee dus dé persoon om gevraagd en ongevraagd advies te geven. “Ik ben er met veel plezier ingedoken en heb er net zoveel van geleerd als het iXperium zelf.”

Maria Hendriks

Gevestigde naam
“Het is voor mij geen nieuws dat het iXperium een gevestigde naam is in het land, dat er veel waardering is voor hetgeen zij doen en dat zij landelijk breed vertegenwoordigd zijn. Het is ook overduidelijk dat het iXperium voorziet in de behoefte van de markt. Dat heeft corona nog eens extra laten zien. Ze hebben goed de aansluiting bij landelijke initiatieven weten te vinden. Wat me verraste, is dat de kerngroep van het iXperium relatief klein is en vanuit één academie komt.”

Aanbevelingen
Dit was voorafgaand aan de review één van de ontwikkelvragen van het iXperium. ‘Hoe is iXperium georganiseerd en wat is nodig voor doorontwikkeling?’ Daar zijn aanbevelingen voor gedaan. Maria vertelt: “Dat betekent iXperium als kenniscentrum breder binnen de HAN positioneren en de samenwerking met andere Academies versterken. Het eigenaarschap van de regionale partners kan meer in het veld weggelegd worden. Daarmee kan een beweging in gang gezet worden waarbij implementatie en te realiseren impact meer centraal komt te staan. Belangrijk daarbij is dat er een juiste balans is tussen kennisontwikkeling, innovatie en implementatie. En dat de beweging een co-productie is van het onderzoek, het onderwijs en de lerarenopleidingen.”

Profilering iXperium?
“Om door te ontwikkelen, is behalve de implementatie in de praktijk, ook een langjarig commitment met de partners van belang. Het review panel adviseert om niet alles tegelijk aan te pakken maar een paar thema’s of onderwerpen te kiezen die hoog op de agenda staan. En ook om nog sterker gebruik te maken van betrokken personen uit het werkveld die willen optreden als ambassadeur, zoals bepaalde bestuurders die we gesproken hebben nu al uitdrukkelijk doen.”

Winst behalen
Wat naar voren kwam is dat de algemene profilering beter kan. De verschillende groepen die het reviewpanel gesproken heeft, hebben Wat naar voren kwam, is dat de algemene profilering beter kan. De verschillende groepen die het reviewpanel gesproken heeft, hebben verschillende beelden bij iXperium. Niet voor iedereen is het onderscheid tussen de regionale iXperiumlabs en het iXperium duidelijk. “Vaak denk je bij een Centre of Expertise alleen aan onderzoek. Het is veel meer. Daar is winst te behalen.”

Sterk netwerk
Het iXperium heeft veel bereikt volgens het review panel. Een sterk netwerk en toenemende naamsbekendheid in de kinderopvang, het so, po, vo, hbo en wo, en zijn er waardevolle verbindingen met landelijke partijen (OC&W, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Versnellingsplan en Doorpakken op digitalisering). Ook is het praktijkgerichte onderzoek goed ontwikkeld met drie samenhangende programmalijnen en een groot portfolio aan onderzoeksprojecten. Er werkt een enthousiast en deskundig team.

Doorwerking
De aanpak van een iXperiumdesignteam brengt de driehoek (onderzoek, onderwijs, opleiding) in de praktijk samen. Het iXperium levert concrete producten en tools die in de praktijk worden gebruikt zoals de Monitor Leren en lesgeven met ict en de iXperiumlabs als fysieke leeromgeving. Mede dankzij het iXperium kent Leren en lesgeven met ict een goede doorwerking in curricula van (leraren)opleidingen binnen de HAN.

Elkaar vooruit helpen
Het bouwen van een innovatienetwerk met impact is uitdagend. Daarom is het van belang dat publiek-publieke samenwerkingen, zoals Centres of Expertise, van elkaar leren. Dat werkt uitstekend via een periodieke peer review. Centres of Expertise helpen elkaar op die manier vooruit en zorgen voor reflectie en bezinning. Je laat intern en extern zien wat voor meerwaarde je hebt, wat het netwerk de afgelopen periode heeft bereikt en op welke manier je kunt doorontwikkelen.