iXperium Health op Health Valley Event 2022

16 en 17 maart presenteren we vanuit de stand van de HAN op het Health Valley Event 2022 verschillende VR-toepassingen.

In onze stand kunnen bezoekers van de markt een aantal VR-toepassingen die we met partners hebben ontwikkeld zelf ervaren.

VR-Client Max

Met de virtuele cliënt Max kunnen studenten zelfstandig op een zelfgekozen moment en op een levensechte manier een intakegesprek bij een zorginstelling oefenen. Max reageert op dat wat je zegt, ziet of je hem aankijkt en reageert daar ook op. De simulatie kijkt bv ook of je de intakeprocedure goed volgt. Na het spelen van deze simulatie krijgen zowel de student als docent feedback en kunnen zij hun onderwijs daar op aanpassen. Afgelopen jaar gebruikten meer dan 1.000 studenten van de HAN VR cliënt Max. Spelersdata uit de VR- simulatie tonen dat studenten gemiddeld vier keer in acht dagen tijd zelfstandig (thuis) met Max oefenen. Eerder was er minder gelegenheid om te oefenen en was er eenmalig een toetsing.
Deze toepassing is gemaakt in een samenwerking met The Simulationcrew.

VR Laaggeletterdheid

Doel van de tool is om studenten te trainen in het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid. Gebruikers hebben de keuze uit twee levensechte scenario’s: een diëtist bij wie de laaggeletterde Joyce op consult komt en een gesprek van een leraar met Paul, een laaggeletterde ouder. De uitdaging is goed contact te maken, de juiste vragen te stellen en niet in één keer veel informatie aan de laaggeletterde gesprekspartner te geven.
Deze toepassing is gemaakt in een samenwerking met The Simulationcrew.

VR Motiverend Gesprek

Motiverend gesprek is een communicatiemethode die wordt gebruikt om gedragsverandering te bereiken bij patiënten en cliënten. Met deze VR-toepassing kunnen professionals deze techniek trainen in een realistische en veilige omgeving. In het gesprek is het belangrijk dat de cliënt of patiënt weet hoe ze zichzelf kunnen overtuigen om te veranderen. Om dit te bereiken ligt de focus van het gesprek op dat wat de cliënt of patiënt tegenhoudt om te veranderen. En ook op wat de redenen zijn om het gedrag wel te veranderen.
Deze toepassing is gemaakt in een samenwerking met Radboud UMC, E-Infuse, The Simulationcrew.

VR Empathie

VR Empathie is een toepassing waarmee studenten kunnen leren om een empathische reactie te geven. Dit is een cognitieve vaardigheid die je kunt trainen. Doel van de VR Empathie is om studenten te leren om empathie in te zetten als cognitieve vaardigheid. Verpleegkundigen (in opleiding), artsen (in opleiding) en overige zorgprofessionals kunnen twee scenario’s doorlopen: een in de acute zorg en een beschouwende casus op een interne afdeling. Met deze VR-toepassing kunnen professionals deze techniek trainen in een realistische en veilige omgeving.
Deze toepassing is gemaakt in een samenwerking met Radboud UMC en The Simulationcrew.