iXperium op Surf onderwijsdagen

In het iXperiumnetwerk delen we graag kennis. Dus tijdens de onderwijsdagen van Surf waren we ook present.

Content met je content – ontwikkeling en implementatie van VR in het onderwijs

iXperium-ambassadeur Astrid Timman presenteerde samen met Edward Bosma van de SimualatieCrew “Content met je Content”. Op veel opleidingen is men bezig met de ontwikkeling van VR-applicaties die docenten kunnen inzetten in het onderwijs. Binnen de HAN hebben we in samenwerking met The Simulation Crew inmiddels elf VR-trainingen ontwikkeld. Een VR-training is een complex product waarin gebruiksvriendelijkheid en een goede technisch werking net zo belangrijk zijn als een goede leerinhoud en goede feedback. In de presentatie was aandacht voor de perspectieven van de verschillende partijen die betrokken waren bij de ontwikkeling van een VR-gesprekstrainer. Aansluitend aan de presentatie gingen de deelnemers met elkaar in gesprek vanuit een vooringenomen perspectief. Astrid en Edward demonstreerden ook een digitaal ‘Design Canvas’ waarin het ontwerp en de inhoud op een visuele manier wordt gepresenteerd. De gespreksuitkomsten van de deelnemers kwamen hierin terug.

Vijf learninglabs op een rij

Leren en lesgeven met ict is en wordt steeds belangrijker. In learning labs vindt professionalisering van docenten plaats op het vlak van ict. In deze sessie presenteeerden Christel de Winter en Ellees Bodde (Graafschap College) met iXperiumcollega Sofie Eisenburger presenteerden de learning labs van vijf mbo-instellingen. Alle vijf zijn ze anders georganiseerd, op basis van verschillende doelstellingen. In het samenwerkingsverband Gelderse Professionaliseringsagenda leren de samenwerkingspartners van elkaar leren en van de impact die de labs hebben op het onderwijs. Ze bespraken wat learning labs zijn, hoe je ze inricht, wat je er mee kunt, en wat ook niet.

Zelfscan digitale geletterdheid voor studenten

Onderzoeker Frank Willems verzorgde een posterpresentatie over de zelfscan digitale geletterdheid voor studenten. Onderwijsinstellingen weten vaak weinig over hoe het gesteld is met de digitale geletterdheid van hun studenten. In samenwerking met de mbo- en hbo-praktijk ontwikkelde het iXperium Centre of Expertise leren met ict een instrument om de digitale geletterdheid van studenten in het mbo en hbo in beeld te brengen: de zelfscan digitale geletterdheid. Waar veel andere hulpmiddelen gebaseerd zijn op zelfinschatting, test de zelfscan daadwerkelijk hoe ict-vaardig studenten zijn. Daarmee geeft de zelfscan een betrouwbaarder beeld van de digitale geletterdheid en concrete handvatten voor (door)ontwikkeling van het curriculum.