iXperiumdesignteam genomineerd voor Saganet-award

Het iXperiumdesignteam “Klinisch redeneren met behulp van ict” van het Graafschap College was met hun serious game ‘Infected’ een van de genomineerden voor de Saganet Award.

‘’Infected’’ is een Serious Game die derdejaars studenten verpleegkunde van het Graafschap College in staat stelt hun klinisch redeneren vaardigheden te trainen, oefenen en toetsen. Docent Jeroen de Graauw is procesbegeleider van dit iXperiumdesignteam. Aan de hand van verschillende mini-games werken studenten met verpleegkundige methodieken rondom informatie verzamelen. De studenten krijgen de opdracht om de genetisch code te kraken van het zombievirus. Dit krijgen zij voor elkaar door een aantal mini-games gerelateerd aan klinisch redeneren uit te voeren. Studenten ervaren hoe ze informatie kunnen verzamelen, welke doorwerking keuzes hebben en wat het belang is van leiderschap. In de game geven ze elkaar feedback en komen ze samen tot een besluit.

Waarom een serious game?

Klinisch redeneren is bij het Graafschapcollege een onderwerp in de opleidingen Verpleegkunde en Verzorgende. Het is een manier om in beeld te krijgen wat er aan de hand is met de patiënt, om de diagnose te kunnen stellen en bijvoorbeeld te bepalen welke arts of behandeling nodig is.   Studenten blijken in de praktijk moeite te hebben met klinisch redeneren. Kleine, onvoorziene omstandigheden gaan hen goed af, maar complexe casussen vinden ze vaak lastig. De theorie staat te ver van de praktijk af en studenten vinden het lastig om de kennis en onderdelen van klinisch redeneren toe te passen. Daarnaast is er in de praktijk minder begeleiding beschikbaar voor startende zorgprofessionals, waardoor ze zich onzeker voelen. Het is belangrijk dat de opleiding meer aandacht besteedt aan klinisch redeneren en studenten coacht in dit proces.

Dit was een mooi vraagstuk voor het het iXperiumdesignteam van het Graafschapcollege: “Hoe kunnen we met gebruik van ict (bijv. simulatie, gamification) ervoor zorgen dat studenten meer kennis, handelingsbekwaamheid en zelfvertrouwen krijgen omtrent klinisch redeneren zodat er een betere transfer is van theorie naar praktijk, studenten meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid krijgen in hun handelen en er een betere aansluiting op de behoeften in de veranderende beroepspraktijk?”

Het iXperiumdesignteam ontwierp een les waarin studenten in anderhalf uur vaardigheden oefenen die belangrijk zijn bij klinisch redeneren aan de hand van vijf mini-games. De opzet is een metafoor voor klinisch redeneren: subonderdelen die gevolgen hebben voor het grotere geheel. In de les worden verschillende belangrijke aspecten aangepakt om het klinisch redeneren te bevorderen. Het biedt studenten de mogelijkheid om in een veilige omgeving te oefenen met klinisch redeneren voordat ze dit in de praktijk moeten toepassen. Bovendien hebben ze de vrijheid om te bepalen met wie ze oefenen. De les is tot slot ‘modulair’ ingericht, wat betekent dat het ingekort of uitgebreid kan worden.

Na de afronding van het iXperiumdesignteam is het leerarrangement doorontwikkeld door Jeroen en zijn team. De game werd voorgedragen en genomineerd voor de Saganet Award. Na een spannende dag waarbij de genomineerden hun games presenteerden en de games samen speelden met het publiek werd de winnaar op 27 februari bekendgemaakt. Helaas won de game van dit iXperiumdesignteam niet. Wij zijn trots dat dit iXperiumdesignteam was genomineerd voor de award. Docent en procesbegeleider Jeroen de Graauw is uiteraard ook blij met de nominatie. “Deze nominatie zorgt er voor dat serious gaming in het mbo weer meer aandacht krijgt.”

Saganet-award

De Saganet Award is een initiatief van Saganet, de Simulation and Gaming Association – The Netherlands. Het is dé Nederlandse vereniging voor mensen die zich bezig houden met spelsimulaties. Een professioneel platform, maar vooral een ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, onderzoekers, consultants, trainers en facilitators. Kennis delen en gelijkgestemden ontmoeten is de kern van onze vereniging. De Saganet Award is een stimulans voor nieuwkomers in vakgebied van serious gamedesign, denk aan studenten, scholieren of anderen die niet eerder een serious game hebben ontwikkeld. 27 februari presenteerden de zes genomineerden hun game en kregen de deelnemers van het evenement de kans om de games ook te spelen. De game omgaan met geld heeft gewonnen. Deze game gaat over stress reduceren en schulden.