iXperiumonderzoekers op het VELON-congres

Op het VELON-congres op 18 en 19 maart zijn onderzoekers van het iXperium aanwezig. Dana Uerz en Manon van Zanten presenteerden het onderzoek dat Dana in het kader van haar promotieonderzoek uitvoert.

In het promotieonderzoek van Dana is gezocht naar een antwoord op de vraag: hoe geven lerarenopleiders als teachers of teachers invulling aan de drieslag van het zijn van een rolmodel op het gebied van leren en lesgeven met ict en zien we daarin verschillen tussen lerarenopleiders?

In de presentatie op het congres gingen Dana en Manon in op de twee onderdelen van het onderzoek: een kwantitatief deel (resultaten van de monitor Leren en lesgeven met ict) en een kwalitatief deel (interviews met 18 lerarenopleiders). Ze ontdekten in het onderzoek drie groepen die van elkaar verschillen, niet alleen in de frequentie waarin ze ict inzetten in hun lessen, maar ook waartoe en in welke complexiteit of gelaagdheid. De interviews boden een rijke aanvulling op het kwantitatieve onderzoek en lieten zien hoe lerarenopleiders invulling geven aan het zijn van een rolmodel voor hun studenten op het gebied van leren en lesgeven met ict.

Het was een leuke, interactieve sessie met goede vragen uit het publiek, zoals: zijn voorlopers dan ook dezelfde mensen als early adopters? Kortom, een geslaagde sessie!

Ben je benieuwd naar de poster die Manon en Dana presenteerden op het VELON-congres? Deze vind je hier.