Schoolbestuur

iXperium Roermond is een samenwerkingsverband van Stichting Swalm & Roer, de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd), Gemeente Roermond en het iXperium.

Goed onderwijs voor morgen is anders dan gisteren en zal in de toekomst aan snelle verandering onderhevig blijven. Een vaste waarde is een goede leraar die zich blijft professionaliseren. Een goede leraar zet ict zodanig in dat het zijn onderwijs versterkt, waardoor ict bijdraagt aan het leerrendement van leerlingen. Door de juiste inzet van ict beoogt Stichting Swalm & Roer het leerproces efficiënter te maken, leerprestaties te verbeteren en onze doelgroep nog meer te motiveren. Om deze veranderingen en professionalisering te ondersteunen, is een diversiteit aan interventies nodig die wij vormgeven onder de titel ‘iXperium Roermond’. 
iXperium Roermond is gericht op het voorzieningsgebied van Stichting Swalm & Roer; het heeft echter de voorkeur dat ook andere Limburgse schoolbesturen die samenwerken met de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) in de gelegenheid worden gesteld aan te sluiten bij iXperium Roermond. We willen duurzaam samenwerken aan onderwijs waarin ict efficiënt en effectief wordt ingezet. Gezamenlijk wordt kennis ontwikkeld over wat werkt, voor wie en waarom. De samenwerking richt zich op praktijkontwikkeling in Swalm & Roer en de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd), professionalisering van docenten van Stichting Swalm & Roer en de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) en kennisontwikkeling in het domein ‘leren en lesgeven met ict’.

Stichting Swalm & Roer aspireert een pionier te zijn op het gebied van onderwijsontwikkeling met ict. We willen onderwijsvernieuwing actief implementeren in ons onderwijs. Dit vereist kennis, vaardigheden en betrokkenheid. Om dit te realiseren, is voortdurende professionalisering van onze leraren en leidinggevenden van belang. Onze leraren nemen wat zij leren in het iXperium Roermond terug naar hun eigen school en worden daarin ook ondersteund door mediamentoren van het iXperium. We streven ernaar dat al onze leraren en leidinggevenden bekwaam zijn in de competenties leren en lesgeven met ict.