Schoolbesturen

iXperium Roosendaal is een samenwerkingsverband van OMO scholengroep Tongerlo en het iXperium.

Het samenwerkingsverband werkt duurzaam samen aan onderwijs waarin ict efficiënt en effectief wordt ingezet. We ontwikkelen gezamenlijk kennis over wat werkt, voor wie en waarom. Hierbij gaat het om de drie programmalijnen: leren met ict als middel (rechtdoen aan verschillen tussen leerlingen), leren met ict als doel (ict- geletterdheid) en professionele schoolorganisatie voor recht doen aan verschillen met ict. 
De samenwerking richt zich op: 
–  praktijkontwikkeling in Tongerlo;
–  professionalisering van docenten;
–  kennisontwikkeling in het domein leren met ict.