Meer over iXperium Amsterdam

In iXperium Amsterdam werken we samen met de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Breitner Academie. Samen werken we aan het verbeteren en het verdiepen van het leren en lesgeven met ict.

De samenwerking is gericht op de deskundigheidsbevordering van zowel docenten in het hbo en vo als die van studenten en leerlingen. Projecten die in de onderwijspraktijk zijn bedacht en ontwikkeld, dragen bij aan de stapsgewijze verbetering van de curricula van lerarenopleidingen, en daarmee ook die van de vo-montessorischolen.

Inzet ict om recht te doen aan verschillen


In iXperium Amsterdam werken we aan kennisontwikkeling, evidence informed praktijkontwikkeling en professionalisering in het domein leren en lesgeven met ict. Door de inzet van ict in het onderwijs en de leerlingen van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam de benodigde ict-geletterdheid bij te brengen, willen we beter recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Daarnaast willen we de studenten van de lerarenopleidingen de benodigde ict-competenties bijbrengen, zodat zij in staat zijn leerlingen in het vo adequaat te onderwijzen op het gebied van ict-geletterdheid.

Contact

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Berry Bock.