ICT in de wolken

Het project ‘ICT in de wolken’ is een initiatief van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA), een scholengemeenschap met 3500 leerlingen verdeeld over vijf scholen. Hierbij wordt samengewerkt met onderwijs, het bedrijfsleven en de Gemeente Amsterdam.

Missie

In een maatschappelijk die op rap tempo digitaliseert, is het van belang om de kansen en mogelijkheden te benutten die deze digitalisering biedt. ‘ICT in de wolken’ is gericht op leerlingen die (meer) willen experimenteren en ontdekken op het gebied van ict. Het doel is om een uitdagend onderwijsaanbod voor deze jongeren te realiseren, met open verbindingen naar vervolgopleidingen en ICT-bedrijven.

Structurele plaats in onderwijsaanbod

In ‘ICT in de wolken’ worden nieuwe vormen van digitaal onderwijs verkend. Het project krijgt een structurele plaats in de vrijeruimteprogramma’s van de aangesloten scholen. Leerlingen uit alle sectoren van deze scholen (vmbo/mavo/havo/vwo) mogen deelnemen Vanwege de beperkte plekken wordt wel een selectie van deelnemers gemaakt. Leerlingen dienen een motivatiebrief te schrijven. Vervolgens vindt een individuele intake plaats. Als zij worden aangenomen, nemen zij minimaal een jaar deel aan een vervangend programma voor een deel van de reguliere lessen.

Programma

De geselecteerde leerlingen gaan in een ontwerplab in één van de scholen van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam aan de gang met het ontwerpen van games, programmeren van robots, ontwikkelen van apps en het vormgeven en bouwen van websites. De projecten zijn gebaseerd op het principe van blended learning: de uitleg is digitaal, bijvoorbeeld in de vorm van een instructievideo of presentatie, en kan door leerlingen thuis bekeken worden op momenten dat zij daar aan toe zijn. Vervolgens gaan zij in het ontwerplab in groepjes bezig met opdrachten maken. Hierbij worden zij begeleid door studenten uit het mbo, hbo en van de universiteit. Ook gaan de leerlingen op excursie naar interessante bedrijven en landelijke en internationale wedstrijden voor robotica om meer inzicht te krijgen in ondernemerschap en kennis te maken met vervolgopleidingen en ict-bedrijven.

Wil je meer weten over de activiteiten van ‘ICT in de wolken’? Bekijk dan de flyer.