Meer over iXperium Health

iXperium Health is een initiatief van de opleidingen zorg en welzijn van de HAN, professionals werkzaam in zorg en welzijn en HAN lectoraten.

Het is een innovatief lab gericht op technologie in de zorg en welzijn. We werken hier aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn.

Vanuit iXperium Health dragen we bij aan de bevordering van het functioneren, de veerkracht en eigen regie van de mens met behulp van technologie:

  • door een platform voor kennisontwikkeling te bieden voor studenten, docenten, professionals en onderzoekers om te experimenteren en reflecteren op het gebruik van technologie in het professioneel handelen en de ethische consequenties hiervan,
  • door het lerend vermogen van huidig en toekomstig professionals in zorg en welzijn te stimuleren om aan te sluiten bij de veranderende hulp- en zorgvragen,
  • door het samenwerkend vermogen te faciliteren in interdisciplinaire ontmoeting over de grenzen van beroepen en sectoren.

Zorg en welzijn staan op het moment voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl budgetten afnemen. Ook is er een groeiend tekort aan geschoold personeel. Technologie kan (een deel van) de oplossing vormen voor deze uitdagingen. Zo kan technologie de kosten in de zorg te verlagen en arbeid gedeeltelijk overnemen of verlichten. Ook vormt technologie een aanvulling op de huidige zorg en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van sociale netwerken, ondersteuning in het dagelijks functioneren voor mensen met een beperking en het helpen aanleren van sociale vaardigheden.

iXperium Health is een organisatie waarin onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Studenten en docenten kunnen op een actieve manier kennismaken en experimenteren met technische innovaties voor zorg en welzijn. Daarnaast organiseren we vanuit het iXperium Health trainingen, (bijscholings)cursussen, symposia en demonstraties voor professionals uit het werkveld. Vraagstukken uit de praktijk gebruiken we als stage- of afstudeeropdrachten voor studenten.
Samen met professionals uit het werkveld, studenten en (docent)onderzoekers doen we ook onderzoek naar de rol en mogelijkheden van technologie in de zorg en welzijn. Met behulp van een aantal externe partners kunnen we bestaande onderzoekslijnen naar technologie in de zorg en welzijn bundelen en uitbreiden.
We werken structureel samen met Siza, Pluryn, RIBW Nijmegen & Rivierenland en het Radboudumc.

Locatie

iXperium Health
Kapittelweg 33
C1.64 en C1.03
6525 EN Nijmegen
E ixperium.health@han.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen iXperium Health? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van iXperium Health.