Samenwerking opleidingen

Zorg en welzijn staan op het moment voor een aantal grote uitdagingen. De vraag naar zorg neemt toe, terwijl budgetten afnemen. Ook is er een groeiend tekort aan geschoold personeel.

Technologie kan (een deel van) de oplossing vormen voor deze uitdagingen. Zo kan technologie de kosten in de zorg te verlagen en arbeid gedeeltelijk overnemen of verlichten. Ook vormt technologie een aanvulling op de huidige zorg en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van sociale netwerken, ondersteuning in het dagelijks functioneren voor mensen met een beperking en het helpen aanleren van sociale vaardigheden.

De inzet van technologie in zorg en welzijn is een actueel thema voor de HAN-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn.