Regionale partners

In iXperium Health werken we aan (het omgaan met) nieuwe technologie in de zorg en welzijn. We inspireren professionals, laten ze ervaren wat werkt en doen onderzoek naar de effecten van technologie in zorg en welzijn.

iXperium Health is een organisatie waarin onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. We organiseren trainingen, (bijscholings)cursussen, symposia en demonstraties voor professionals uit het werkveld. Ook studenten en docenten kunnen op een actieve manier kennismaken en experimenteren met technische innovaties voor zorg en welzijn. Vraagstukken uit de praktijk gebruiken we als stage- of afstudeeropdrachten voor studenten.

Samen met professionals uit het werkveld, studenten en (docent)onderzoekers doen we ook onderzoek naar de rol en mogelijkheden van technologie in de zorg en welzijn. Met behulp van een aantal externe partners kunnen we bestaande onderzoekslijnen naar technologie in de zorg en welzijn bundelen en uitbreiden.

We werken structureel samen met Siza, Pluryn, RIBW Nijmegen & Rivierenland en het Radboudumc.