Mediawijsheid

Deze pagina wordt gevuld en is vanaf november 2023 helemaal up-to-date. Tot die tijd doet deze pagina dienst als ondersteuning bij de masterclass Mediawijsheid van Pabo Nijmegen.

Mediawijsheids competentiemodel

Mediawijsheid kun je alsvolgt omschrijven:

Mediawijsheid = De verzameling competenties die je nodig hebt om je bewust, kritisch en actief te kunnen bewegen in de mediasamenleving (Netwerkmediawijsheid.nl, z.d.).

Een van de modellen waar veel naar verwezen wordt en die o.a. in de eindkwalificaties van de Academie Educatie van de HAN is verwerkt is dat van netwerkmediawijsheid.nl (zie hiernaast). Op de pagina van netwerkmediawijsheid.nl lees je meer over :

  • Een definitie van mediawijsheid
  • Toelichting op het Mediawijsheid Competentiemodel 2021
  • Informatie over de inzet van het model in de praktijk
  • Informatie over de totstandkoming van het model
  • Een vergelijking met het model uit 2012
  • Downloads

Startpagina’s

Leermiddelen

Literatuur

Kennisnet & Mijn Kind Online (2013). Mediawijsheid op de basisschool: succesverhalen van 21 leerkrachten. Veenman+.
Mediawijsheid.be (z.d.). Leerlijn mediawijsheid. Op 9 oktober 2023 geraadpleegd van https://www.mediawijs.be/nl/artikels/wat-de-leerlijn-mediawijsheid