Samenwerkingspartners

iXperium in Nijmegen is een samenwerkingsverband van vijf schoolbesturen in de regio Nijmegen (Conexus, Stichting St. Josephscholen, Optimus, SPOG, Groeisaam), HAN Pabo, HAN ILS en het iXperium.

Het samenwerkingsverband CLC Nijmegen werkt duurzaam samen aan onderwijs waarin ict ingezet wordt voor  gepersonaliseerd onderwijs en ict geletterdheid. Gezamenlijk werken we aan kennisontwikkeling, professionalisering en praktijkontwikkeling in het onderwijswerkveld en bij de HAN Pabo. Hierbij gaat het om drie programmalijnen:
– leren met ict als middel in het kader van gepersonaliseerd onderwijs;
– een professionele schoolorganisatie voor recht doen aan verschillen met ict
– leren met ict als doel (ict-geletterdheid).

Professionals zijn altijd in ontwikkeling en altijd aan het leren. In het onderwijs ben je continu bezig met het verbeteren van je kennis, houding en vaardigheden, omdat leerlingen recht hebben op het beste onderwijs. Leren en lesgeven met ict is en van de speerpunten voor innovatie van de schoolbesturen.

Conexus

Een aandachtspunt in de samenwerking is voor Conexus schoolontwikkeling op locatie, gerelateerd aan de uitkomsten van de monitor leren en lesgeven met ict en de opbrengsten van de ambitiegesprekken over gepersonaliseerd leren met ict.

Optimus

Optimus wil meer aandacht voor bredere bekendheid van het iXperium bij alle scholen.

Stichting St. Josephscholen

Stichting St. Josephscholen wil meer ict inzet in alle groepen, ict-rijke en betekenisvolle lessen kunnen geven en in de cloud gaan werken met personal devices.

Groeisaam

Groeisaam wil de ambities van de scholen te realiseren om meer te differentiëren met inzet van ict en leerlingen meer regie te geven in wat en hoe zij leren.

SPOG

SPOG wil in de samenwerking aandacht genereren voor leerkrachtvaardigheden die nodig zijn om gepersonaliseerd leren met behulp van ict te realiseren.