Samenwerking opleidingen

HAN Academie Educatie werkt samen De Leijgraaf en het iXperium aan de ontwikkeling van ict-rijk onderwijs.

Leren en lesgeven met ict is een belangrijk en actueel thema in het onderwijs. Het stelt andere eisen aan leraren en vraagt nieuwe competenties en vaardigheden van leraren. Daarom heeft de HAN Academie Educatie een set competenties Leren en lesgeven met ict vastgesteld. Afgestudeerden van de tweedegraadslerarenopleidingen van de HAN beschikken over de eindkwalificaties leren en lesgeven met ict.  
De wijze waarop studenten en lerarenopleiders zich ontwikkelen wordt met de monitor Leren en lesgeven met ict gevolgd. Op basis van de resultaten onderneemt de HAN Academie Educatie gericht acties om het opleiden van studenten en de professionalisering van studenten te versterken.