Meer over iXperium Roermond

iXperium Roermond is samenwerkingsverband van Stichting Swalm & Roer, de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd), de Gemeente Roermond en het iXperium.


Goed onderwijs voor morgen is anders dan gisteren en zal in de toekomst aan snelle verandering onderhevig blijven. Een vaste waarde is een goede leraar die zich blijft professionaliseren. Een goede leraar zet ict zo in dat het zijn onderwijs versterkt, waardoor ict bijdraagt aan het leerrendement van leerlingen. Door ict op een effectieve manier in te zetten, beogen we het leerproces efficiënter te maken, leerprestaties te verbeteren en onze doelgroep nog meer te motiveren. Om deze veranderingen en professionalisering te ondersteunen, is een diversiteit aan interventies nodig die wij vormgeven onder de titel ‘iXperium Roermond’.

In eerste instantie is het iXperium gericht op het voorzieningsgebied van Stichting Swalm & Roer; we streven er echter naar dat ook andere Limburgse schoolbesturen die samenwerken met de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) in de gelegenheid worden gesteld aan te sluiten bij het iXperium Roermond.

Het iXperium bezoeken

Het iXperium is op maandag en donderdag geopend. Per dag bieden wij twee programma’s aan, van 09:00u – 11:00u en van 12:00u – 14:00u. Via de online boekingmodule kunnen leerkrachten van Stichting Swalm & Roer zich aanmelden voor een bezoek met hun eigen klas. Tijdens een bezoek maken leerkrachten en leerlingen uitgebreid kennis met de ict-mogelijkheden in het basisonderwijs. Hierbij worden zij begeleid door onze mediamentoren.

Locatie

iXperium Roermond
Kloosterwandstraat 5-7
6041 HJ Roermond
Contact: iXperium@swalmenroer.nl

Openingstijden
Maandag 08:30u – 16:30u
Donderdag 08:30u – 16:30u
Bij veel belangstelling zullen de openingstijden worden uitgebreid.