Samenwerking opleiding

De Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) werkt samen met Stichting Swalm & Roer, de Gemeente Roermond en het iXperium Centre of Expertise leren met ict aan de ontwikkeling van ict-rijk onderwijs.

De Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) streeft ernaar om een pionier te zijn in onderwijsontwikkelingen op het gebied van leren en lesgeven met ict. We volgen technologische ontwikkelingen in het onderwijs op de voet, nemen actief deel aan onderwijsvernieuwingen en professionaliseren onze lerarenopleiders, (aankomend) leraren en leidinggevenden. We zien deze professionalisering als een belangrijke voorwaarde om leerlingen een onderwijsaanbod aan te bieden dat gepersonaliseerd is in een door technologie ondersteunde sociale leeromgeving.
Vanuit het curriculum van de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) worden aan studenten gerichte opdrachten gegeven die hun ict-deskundigheid bevordert. Ook richten we iXperiumdesignteams in, waarin studenten, leerkrachten, lerarenopleiders en experts gezamenlijk onderzoek doen naar praktijkgerichte vraagstukken. De opbrengsten komen ten goede aan onderwijsprogramma’s van basisscholen en het onderwijsprogramma van de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd).
Het iXperium Roermond is een plek waar de pabostudent kennis opdoet voor zijn beroepspraktijk (werkplekleren). Voor de Nieuwste Pabo (Fontys & Zuyd) vormt het iXperium een extra mogelijkheid om werkplekleren vorm te geven. Zowel in het opleidingscurriculum als in het professionaliseringsaanbod voor startende en bekwame leerkrachten streven we naar het behalen van de competentieset leren en lesgeven met ict.