Meer over iXperium Smart Industry

In het iXperium Smart Industry werken we samen in de driehoek maakindustrie, onderwijs en onderzoek op het gebied van nieuwe technologieën die de maakindustrie verder helpen.

De wereld verandert snel onder invloed van nieuwe technologieën, nieuwe kennis en ontwikkelingen op globaal en lokaal niveau. Maatschappelijke vraagstukken als het klimaat, hoe om te gaan met Artificiële Intelligentie en demografische veranderingen met impact op bijvoorbeeld de maakindustrie vragen om nieuwe oplossingen. Het vraagt van de maakindustrie om nieuwe, betere technologie te ontwikkelen en te implementeren om processen te optimaliseren, ondersteunen en te verduurzamen.

Het iXperium Smart Industry streeft ernaar om (vanaf 2024) in 5 jaar tijd bekend te staan bij de maakindustrie en binnen de HAN als een waardevolle, energieke etalage en werkplaats waar werknemers, studenten en docenten stappen kunnen zetten om de digitale transformatie te versterken en te versnellen.

Terug naar www.ixperium.nl/smartindustry