Meer over iXperium Sport en Bewegen

In het iXperium Sport en Bewegen werken we aan hoe we digitale technologie in kunnen zetten om mensen (beter) in beweging te brengen én te houden. Dit doen we door studenten, docenten en professionals in sport en bewegen te inspireren, samen met hen te experimenteren én te zorgen voor professionalisering. Ook doen we onderzoek naar de effecten van technologie in sport en bewegen.

iXperium Sport en Bewegen is een initiatief van de Academie Sport en Bewegen van de HAN en staat in nauwe verbinding met het iXperium Health – iXperium en iXperium Educatie.

We leven in een maatschappij die uitdaagt om steeds minder in beweging te komen met alle gezondheidsrisico’s van dien. Technologische ontwikkelingen daarentegen bieden vele kansen om meer mensen te ondersteunen om in beweging te komen, denk bijvoorbeeld aan de app Pokemon Go, die door middel van augmented reality, gamification en apptechnologie vele mensen in beweging en naar buiten brengt.

iXperium Sport en Bewegen helpt (toekomstig) professionals te leren experimenteren met technische innovaties in sport en bewegen en helpt hen technologie in te kunnen zetten om mensen (beter) in beweging te brengen en te houden, letterlijk en figuurlijk. Op deze wijze werken we ook aan professionalisering van de (toekomstige) sportprofessional, maar ook van de docenten in het onderwijs van sport en bewegen.

We verbinden onderwijs, onderzoek en werkveld in een kennisintensief netwerk, waarin praktijkvraagstukken centraal staan en samen, interdisciplinair aan doordachte oplossingen wordt gewerkt. Hierbij streven we naar kennisontwikkeling, kennisbenutting en kennisdeling op het gebied van bijvoorbeeld:

  • EGG (Esports, Gaming en Gamification);
  • Healthtech (digitale toepassingen t.b.v. gezonde leefstijlbevordering);
  • Kennisontwikkeling in het domein digitale technologie binnen Sport en Bewegen;
  • Onderwijsontwikkeling in de praktijk van het bewegingsonderwijswerkveld.

Het iXperium Sport en Bewegen doet bovenstaande middels een integrale evidence-informed aanpak in samenwerking met partners in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld van Sport en Bewegen. Dit leidt tot een aantoonbare versnelling van de innovatie- en ontwikkeltrajecten bij partners.

iXperium Sport en Bewegen is een organisatie waarin onderwijs, werkveld en onderzoek nauw met elkaar verweven zijn. Studenten en docenten kunnen op een actieve manier kennismaken en experimenteren met technologische innovaties in sport en bewegen. Ook worden workshops, trainingen, cursussen en evenementen georganiseerd voor professionals uit het werkveld. Vraagstukken uit de praktijk gebruiken we als stage- of afstudeeropdrachten voor studenten.

Locatie

iXperium Sport en Bewegen
Gymnasion, gebouw HAN Sport en Bewegen
Heyendaalseweg 141
6525 AJ Nijmegen
E: iXperium.sportenbewegen@han.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen iXperium Health? Meld je dan aan via Martijn.vanHal@han.nl voor de nieuwsbrief van iXperium Sport en Bewegen.