Sphero Indi

De Indi is een klein autootje met een ingebouwde kleurenherkenner. Hierdoor is het mogelijk om (met of zonder iPad) aan de slag te gaan met coderen. Met de gekleurde tegels kun je een route voor de Indi neerleggen. Elke kleur geeft Indi een andere opdracht. Kinderen leren oorzaak en gevolg, patroonherkenning, de basisprincipes van blokcodering en hierdoor begrijpen ze abstractie!