iXpert op afstand op de St Willibrordus

Maandag 14 juni kreeg de groep van Juf Charlotte een online les met Lego WeDo. Mediamentor Joost Adema verzorgde de les vanuit iXperium Arnhem.

Vantevoren waren de Lego WeDo en iPads bij de school bezorgd. Juf Charlotte zette alles in de klas klaar voor de les.

Via teams was er een verbinding tussen de groep en mediamentor Joost. De leerlingen keken en luisterden naar de uitleg van Joost op het digibord en samen voerden ze de eerste opdracht uit: het bouwen van een slak. De kinderen konden op de iPad stap voor stap de slak bouwen met de Lego blokjes. Toen deze klaar was, verbonden ze de Smarthub (het computertje van de WeDo) met de iPad. En toen konden de leerlingen de slak programmeren. Zo konden ze bijvoorbeeld het lampje van de slak via de Smarthub de kleuren van de regenboog geven. Na deze opdracht gingen de kinderen zelfstandig verder met het bouwen van een van de andere Lego WeDo modellen.

Reactie van Juf Charlotte: “De kinderen waren super enthousiast. De volgende dag kwam een leerling op school met een soortgelijk product. Hij heeft er een presentatie over gegeven in de klas. Het onderwerp leeft echt in de klas”.