Juni: maand van AI in het onderwijs

Artificial Intelligence (AI) krijgt een steeds nadrukkelijkere rol in onze samenleving. van Apples Siri tot aan ChatGPT: AI manifesteert zich op verschillende manieren. De opkomst van AI gaat gepaard met zowel kansen als zorgen. Dit maakt het belangrijk om te leren werken met AI en hier in het onderwijs aandacht aan te besteden. Om die reden vindt er ook in 2023 weer de maand van AI in het onderwijs plaats. Ook binnen de HAN worden gedurende deze maand verschillende activiteiten georganiseerd.

Spraakherkenning op je telefoon, een slimme thermosstaat: dat AI het leven op diverse vlakken makkelijker maakt, daar zal menigeen het mee eens zijn. AI maakt gebruik van allerlei soorten data om algoritmes te ’trainen’. Door het verwerven van deze data, beschikken online tools als ChatGPT over een schat aan gegevens. Maar wie houdt er zicht op de input die ChatGPT krijgt en in hoeverre produceert dit systeem objectieve, waarheidsgetrouwe teksten? Deze en vele andere vraagstukken maken duidelijk dat er nog veel onbekend is over het gebruik van AI en de gevolgen die het kan hebben voor onze samenleving.

AI in het onderwijs

Ook in het onderwijs heeft AI inmiddels een plek verworven: ChatGPT versnelt verschillende taken van zowel studenten als docenten. Waar er zorgen bestaan over of AI de fysieke docent overbodig maakt, is er in toenemende mate aandacht voor de mogelijkheden die AI kan bieden om het onderwijs te verrijken.

De maand van AI in het onderwijs is bedoeld om bewustwording te creëren met betrekking tot AI in het onderwijs en om kennis te delen vanuit onderzoek en praktijk. Het programma is divers en bestaat uit (online) evenementen voor docenten, studenten en andere onderwijsprofessionals, maar ook anderen die geïnteresseerd zijn in AI. Benieuwd naar het hele programma aan activiteiten van SURF? Dat vind je hier.

AI en de HAN

Ook binnen de HAN wordt deze maand extra aandacht besteed aan AI in het onderwijs. Zo vindt er op 7 juni de Night of the Nerds plaats, een zogenaamde prompt battle waarin de AI-vaardigheden van deelnemers getest worden. Op 14 juni start de NL Tech Week waarin docentprofessionalisering centraal staat. Onder andere associate lector Leren met ict Pierre Gorissen verzorgt in die week een presentatie over wat docenten nodig hebben ten aanzien van AI. In de HAN Pitstop op 20 juni gaat het over ethische dilemma’s waarmee AI gepaard gaat. Op deze pagina vind je meer informatie.