KEI-festival met ict in kinderopvang

25 oktober organiseerde het KEI-innovatienetwerk het KEI-festival. Het was een middag vol kennis, inspiratie en ideeën. Mooi om te zien dat er zowel medewerkers uit de kinderopvang als docenten en studenten van opleidingen van ROC Nijmegen en de HAN meededen. Wat was er veel te zien en ontdekken tijdens de workshops van het KEI-festival. Vanuit het iXperium bezochten we uiteraard vooral de workshops die een link hadden met leren en lesgeven met ict.

Na een inspirerende keynotespeech van mediacoaches Anneke van Soest en Heidy Linschoten gingen de deelnemers actief aan de slag in de workshops. Ze konden kiezen uit:

  • Inzet van digitaal spelmateriaal op de kinderopvang
  • Buitenspel verrijken met ict
  • Leren op locatie!
  • Wat bevordert, wat belemmert de uitvoering van VVE?
  • Van ‘keuzemodule VVE’ naar ‘keuzemodule ontwikkelingsstimulering jonge kind’

Succesvolle samenwerking

Mooi om te zien wat voor mooie initiatieven voorkomen uit de samenwerking in het KEI-innovatienetwerk. Bijvoorbeeld bij de opleidingen Ad-PEP en Pedagogiek van de HAN wordt ict en technologie al ruim ingezet. Studenten komen in de lessen in aanraking met verschillende digitale media zoals drones of robots bij buitenspelen. Maar ze krijgen ook de uitdaging om bijvoorbeeld verslagen te maken in de vorm van een televisiejournaal (gemaakt met een greenscreen), een podcast of een film. Zo leren ze meteen ook werken met dit soort digitale media. Studenten leren zo nadenken welke media ze waar kunnen inzetten.

In de kinderopvang worden al veel digitale media ingezet. Wat hier opvalt is dat de digitale media naadloos lijken aan te sluiten bij bestaande materialen. Een treinbaan kun je programmeren met gekleurde stickers, Bebots rijden niet alleen op de programmeermatten maar ook door speelmaterialen die al op locatie aanwezig zijn. Een mooie verrijking is bijvoorbeeld ook een digitale microscoop die in combinatie met een ontdektafel ineens meer detaillering kan laten zien van materialen op de tafel wat meteen weer andere mooie gesprekken oplevert met kinderen. Andere voorbeelden tijdens de workshop waren mooie toepassingen en apps waarmee kinderen makkelijk zelf een film of stopmotionfilm kunnen maken en materialen waarop je eenvoudig opdrachten kunt inspreken.

KEI-Innovatienetwerk

KION Early Childhood Innovation Center (KEI) is een innovatienetwerk van KION, HAN en ROC Nijmegen. Het doel is om kinderen en jongeren op te leiden tot participerende, actieve en kritische burgers, in een snel veranderende maatschappij. Daarvoor moet het onderwijs beter aansluiten op de regionale arbeidsmarkt en de beroepspraktijk in Nijmegen en omgeving. We werken in het innovatieprogramma aan drie deelprojecten:
• Voor- en vroegschoolse opvang
• Leren op locatie
• Inzet van ict in de kinderopvang