Kennis en ervaringen delen in onderzoekswerkplaats

Ruim 45 leden van de onderzoekswerkplaats en andere geïnteresseerden deden mee met de online bijeenkomst van de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd Leren met ict in het primair onderwijs.

Na een vrolijke ontvangst van associate lector Anne-Marieke van Loon sprak Flores onderwijs-bestuurder Sylvia Veltmaat over de waarde van kennisdeling tussen onderzoek, opleiding en onderwijspraktijk. We doen onderzoek, samen met leraren en schoolleiders in de onderwijspraktijk, opleiders en onderzoekers en we ontwikkelen samen nieuwe kennis. Afgelopen maanden zagen we dat we in alle sectoren van het onderwijs snel kunnen schakelen en ict kunnen implementeren. De onderzoekswerkplaats heeft hiermee ook een enorme boost gekregen.

Inventarisatie ervaringen en ondersteuningsbehoefte

AnneMarieke vertelt over de inventarisatie die we afgelopen maand hebben gedaan in de onderzoekswerkplaats over onderwijs op afstand en ondersteuningsbehoefte als gevolg van COVID-19. Het complete rapport staat op de site. Bij de inventarisatie zijn we ook met teams in gesprek gegaan. Daarbij hanteerden we de methode van ‘De Grote Schoonmaak’. In deze methode kijken we met teams hoe ze kijken naar online onderwijs op afstand van de afgelopen maanden. Wat wil je meteen weer kwijt, wat kan ik de papierversnipperaar, waar ben je trots op en zet je in de etalage? Leraren waren bijvoorbeeld trots op het contact met ouders, de online instructie die hadden gerealiseerd, het feit dat leerlingen snel vragen konden stellen. Dingen die wel goed zijn maar nog aandacht vragen komen in de broeikas. De zaadjes zijn gepland maar het vraagt nog verdere ontwikkeling. Een school gaf aan dat het positief was dat leerlingen zelf konden kiezen welke opdrachten ze deden. Dit willen ze graag terugvertalen naar de huidige situatie op school. Er waren ook dingen die goed zijn ontwikkeld maar nu niet worden gebruikt, die zetten we in de voorraadkast. En tot slot zijn er dingen die ooit mooi waren maar nu niet meer worden gebruikt. Die gaan naar het museum van oudheden. Tijdens de gesprekken in de sessies kwamen deze onderwerpen ook terug.

Zien, gezien worden en laten zien bij De Buut

Het derde onderdeel van de plenaire bijeenkomst was een presentatie van De Buut. Bekijk onderstaande filmpjes over de school en over het onderzoek van de Onderzoekswerkplaats op de Buut.

Werksessies

Vervolgens ging de groep uiteen. In subgroepen vertelden de deelnemers over hun ervaringen in de afgelopen maanden. Er waren trotse verhalen over instructiefilms voor rekenen en taal, leraren die online voorlezen aan kleuters, veel leraren waren trots hoe ze goed contact hielden met hun leerlingen. Veel teams hebben grote stappen gezet. Daarna kozen de deelnemers voor een praktijkcase en diepte deze uit. Wat waren successen, waarom was dit een succes, wat is de context van de succeservaring? En wat was de rol van de professional in het hele proces? Er was veel ruimte voor ervaringen, kennisdeling en feedback.

Mooi dat deze sessie ondanks het feit dat iedereen thuis werkt toch door kon gaan. We hopen dat de volgende kennisdeelsessie weer op locatie van een van de partners van de onderzoekswerkplaats kan plaatsvinden.