Kennisdeelbijeenkomst Onderzoekswerkplaats PO

10 november was alweer de zesde kennisdeelbijeenkomst van de Onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict in het PO.

De kennisdeelbijeenkomst werd geopend door Anje Margreet Woltjer, College van Bestuur Delta Scholengroep in Arnhem en lid van de stuurgroep van de onderzoekswerkplaats. Door maatregelen bij een aantal schoolbesturen was het toch weer een online bijeenkomst. Maar de bijeenkomst was daardoor niet minder leuk of interessant. Na de introductie met een gesprek over doelen en verwachtingen van de middag ging de groep uiteen in verschillenden workshops.

Monitor leren en lesgeven met ict in het primair onderwijs

Onderzoeker Carolien van Rens nam de groep mee in een interactieve sessie over de monitor. Alle besturen die meedoen met de onderzoekswerkplaats en dus ook meedoen met de monitor ontvangen een rapportage met analyse van de resultaten van de monitor en ze krijgen toegang tot een dashboard waarin ze hun eigen resultaten kunnen inzien en vergelijken met de resultaten van anderen. Zo kun je bijvoorbeeld zien welke scholen positieve resultaten boeken op gebieden waar je met jouw school in wilt ontwikkelen en kun je met elkaar kennisdelen hoe je een en ander aanpakt op je eigen school.

Volgende maand verschijnt de publicatie over de algemene analyse van de monitor die is afgenomen bij leraren die lesgeven in het primair onderwijs. Wij kregen alvast een sneak preview met een film die Carolien maakt bij de rapportage.

Daarna nam Carolien de deelnemers mee in een interactieve sessie. In een padlet stond een mooie werkvorm voor ons klaar.

Wat kunnen er leren van ervaringen van de deelnemers aan de workshop. We kregen de vraag waar we het idee hadden dat ict op een geweldige manier werd ingezet. En waar werkte het echt niet? En wat kun je daar van leren? Vervolgens vertaalden we de geleerde lessen naar slogans voor op actieborden. Al snel kwamen de mooiste slogans voorbij. Een hele leuke interactieve werkvorm voor een online sessie. De deelnemers waardeerden deze vorm. Vooral dat je dit zo zelf kunt overnemen als je een keer een eigen sessie organiseert. Mooi manier van kennisdelen, niet alleen kennis overdragen, maar ook in gesprek gaan en werkvormen laten ervaren en overdragen.

Kunsten met technologie

Docenten van HAN Pabo vertelden over het project over het aanbod van arrangementen Kunsten met ict voor zowel studenten van HAN Pabo als leraren in het primair onderwijs. HAN Pabo heeft voor kunst met ict een apart lokaal ingericht wat helemaal is ingericht om kunstopdrachten te maken. Docent Geert Staring vertelde dat ze ook in deze omgeving leraren willen stimuleren om samen te werken en te co-creëren. Het idee is dat leraren van scholen po uit de regio ook hier met hun klas naar de HAN komen en daar een arrangement doen. Het idee is dat de arrangementen de leerlingen stimuleren om creatief te zijn. Je kunt oplossingen bedenken voor vraagstukken waar niet een antwoord het juiste antwoord is. En soms is het ook goed om fouten te maken, van fouten kun je leren. Alle arrangementen van de kunsten worden ook gedeeld met leraren uit het werkveld.

Daarna presenteerden studenten Manon en Sjors in een levendige sessie de arrangementen die zijn ontwikkeld voor de onderbouw en bovenbouw van het primair onderwijs. In het lokaal zijn mooie kasten gemaakt waar je als leraar alles wat je nodig hebt voor het arrangement kunt vinden. Je kunt meteen aan de slag. Het idee is dat studenten van HAN Pabo de arrangementen gaan begeleiden.

Ict-vaardigheden van leerlingen

Eerder dit jaar hebben leerlingen binnen de onderzoekswerkplaats deelgenomen aan de toets ict-geletterdheid. In de sessie ‘Ict-vaardigheden van leerlingen’ werd stilgestaan bij de samenstelling van de toets, de eerste resultaten en de betekenis hiervan voor de interventies van de scholen van de onderzoekswerkplaats. Na een korte presentatie van Marjoke Bakker en Kevin Ackermans, gingen de deelnemers in 3 groepjes uiteen. In subgroepen voerden de deelnemers het gesprek over de resultaten en wat die betekenen voor gepersonaliseerd leren met ict op school. Deelnemers konden daarbij verder kijken naar de resultaten op de drie domeinen en naar de losse vragen van de toets. De reacties waren positief, de deelnemers gaven aan dat ze het waardevol vinden dat er nu ook een toets is die ict-vaardigheden meet op leerling niveau.

Bekijk de presentatie ict-vaardigheden van leerlingen voor gepersonaliseerd leren met ict.

De kennisdeelbijeenkomst werd weer afgesloten met een online borrel.