Kerstverlichting hacken met Micro:bits in het iXperiumlab in Nijmegen

Op 19 december stond voor groep 7 van basisschool De Reuzepas een uitdagend bezoek aan het iXperiumlab in Nijmegen gepland. Samen met juf Ingeborg, derdejaarsstudent aan de HAN Pabo en stagiaire op De Reuzepas, bezochten ruim 30 leerlingen het lab om aan de slag te gaan met verschillende opdrachten die gericht waren op computational thinking en die aangekleed waren in het thema ‘Kerstmis’.

“Een tijdje terug heb ik de masterclass ‘Programmeren en Robotica’ gevolgd bij Petran,” vertelt Ingeborg. “Ik was daar toen zo enthousiast over dat ik graag eens met mijn stageschool in het lab langs wilde komen. Het leek me waardevol voor mijn leerlingen om door het maken van verschillende doelgerichte programmeeropdrachten kennis te maken met computers en andere ict-toepassingen, zoals Micro:bits. Bovendien wilde ik met het organiseren van zo’n bezoek aantonen dat ik als aankomend leraar aan de eisen van de ict-checklist voor computional thinking voldoe. Samen met Petran heb ik toen gekeken naar welke mogelijkheden en tools er in het lab zijn. Vervolgens heb ik zelf een draaiboek ontwikkeld voor een programma met mijn klas.”

Per opdracht varieert welke vaardigheden leerlingen nodig hebben. Door deze differentiatie in de opdrachten is er genoeg te doen voor zowel leerlingen die al goed met ict overweg kunnen als leerlingen die daar nog minder vaardig mee zijn. En hoewel Ingeborg en Petran rondlopen in het lab om waar nodig uitleg te geven, is het de bedoeling dat leerlingen zo veel mogelijk zelf nadenken over oplossingen. “Als een leerling naar mij toekomt met de vraag: ‘hoe werkt dit?’, dan vraag ik: ‘zijn er klasgenoten die het misschien weten?’. Op die manier stimuleren we de kinderen om samen te werken en van elkaar te leren,” licht coördinator Petran Meertens toe.

“Voor mij zit er een meerwaarde in dat leerlingen op een andere manier met dingen bezig zijn,” aldus Ingeborg. “En het is mooi om hen zo enthousiast bezig te zien. De energie blijft heel hoog. Zelf ben ik, in het kader van computational thinking, erg enthousiast over de Sphero indi-leerrobot, waarmee leerlingen werken aan codeervaardigheden. Ook denk ik dat de VR-brillen heel betekenisvol gebruikt kunnen worden in aardrijkskunde- of geschiedenislessen.”

Ondanks dat de leerlingen nog (lang) geen genoeg lijken te hebben gehad van de Micro:bits, is na afloop van de ochtend voor juf Ingeborg de energie wel aardig op. Moe, maar voldaan vertrekt ze met haar klas weer richting Ewijk.