Kindontwikkeling met ict

KION, ROC Nijmegen, de opleiding Pedagogisch medewerker en het lectoraat leren met ict gaan in het iXperium samenwerken op het thema leren, lesgeven en stimuleren van kindontwikkeling met ict.

We gaan samen duurzaam samenwerken aan kinderopvang waarin ict efficient en effectief wordt ingezet. Gezamenlijk ontwikkelen we kennis over wat werkt, voor wie en waarom.

De samenwerking richt zich op Praktijkontwikkeling bij KION, ROC Nijmegen en de opleiding Pedagogisch werk, Professionalisering van medewerkers en Kennisontwikkeling in het domein leren met ict, in het bijzonder het ontwikkelen van ict-ondersteunde speel- en ontwikkelarrangementen.

Programmalijnen

We richten ons, in deze samenwerking, op drie programmalijnen:

Spelend en ontwikkelend leren ondersteund door ict
a. Hoe kan ict spelend en ontwikkelend leren ondersteunen?
b. Wat vraagt dat van (aankomend) pedagogisch medewerkers? Hoe kunnen ze dat leren?
c. Wat betekent dit voor de opleiding en professionalisering van opleiders PW?

Organisatieaspecten van spelend en ontwikkelend leren met ict
a. Wat zijn effectieve en efficiƫnte manieren om spelend en ontwikkelend leren met ict te organiseren?
b. Wat vraagt dat van de organisatie op verschillende lagen?
c. Wat betekent dit voor de organisatieontwikkeling?

Ict-geletterdheid spelenderwijs stimuleren in de kinderopvang
a. Welke verschillen zien we in de kinderopvang tussen kinderen wat betreft (ontluikende) ict geletterdheid?
b. Hoe kan in de kindontwikkeling door de inzet van ict worden gestimuleerd?
c. Wat betekent dat voor het opleiden en professionaliseren van pedagogisch medewer-kers?
d. Hoe kan ict dit ondersteunen?

De samenwerkingsovereenkomst werd in februari ondertekend door de heer Brunekreeft namens KION, mevrouw Splint namens ROC Nijmegen, en mevrouw Smelt namens Academie Educatie van de HAN.