Learning labs on tour met Gelderse mbo’s

In de iXperiumsamenwerking met de Gelderse mbo’s is in 2023 de werkgroep Learning Labs opgestart. In deze werkgroep trekken de innovatielabs van Graafschap College, Rijn IJssel en Aventus een jaar lang gezamenlijk op met collega’s van Yuverta en iXperium als lerend netwerk. Het netwerk kent een inspirerende aanpak van ‘learning labs on tour’. Tijdens de bezoeken aan elkaars labs worden good practices gedeeld en wordt kennis ontwikkeld.

De digitale transformatie en de kansen en uitdagingen die daarmee gepaard gaan vragen binnen de mbo’s steeds meer aandacht. De learning labs spelen hierin een grote rol van betekenis, vanwege de mogelijkheid om te experimenteren, te ontwikkelen en te professionaliseren.  De learning labs kenmerken zich door fysieke ruimtes met state-of-the-art ict-voorzieningen waarin goed gekwalificeerde medewerkers docenten inspireren en ondersteunen in het gebruik van ict. Docenten en studenten kunnen elkaar ontmoeten, experimenteren en oefenen met de nieuwste ontwikkelingen ten behoeve van hun onderwijs én de beroepscontext.

De afgelopen maanden bracht de werkgroep al een bezoek aan het Innoventuslab van Aventus, het iXperiumlab in Nijmegen en het STRAX-lab van het Graafschap College. Op de planning staat nog het laatste bezoek aan het Innovatielab van Rijn IJssel.

Er is al veel kennis ontwikkeld voor de inrichting en inzet van de labs, waar de werkgroep Learning Labs haar voordeel mee doet. De vervolgstap richt zich op verduurzaming van de labs in de eigen instelling.