Lectoraat ziet belangrijke rol voor onderwijs bij disruptie rondom inzet AI-tools

Generatieve AI heeft steeds meer impact op onderzoek en wetenschappelijke communicatie. Lector Maurice Magnee ziet grote rol voor onderwijs. En voor onderzoekers zelf.

Onderzoekers gebruiken AI bij het schrijven en bij aanvragen van subsidies. Het is fijn als AI je helpt bij bijlage als impact statements, datamanagementparagrafen, rapportages en risicoanalyses. Generatieve AI is ook steeds beter in het verwerken en analyseren van kwalitatieve gegevens.

En zoals bekend zijn er gevaren. De nauwkeurigheid is een grote zorg van door generatieve AI gegenereerde informatie. AI wil ook nog wel een onderzoeksresultaten aanbieden die niet bestaan. Je moet als onderzoeker dus goed getraind en kritisch kunnen zijn als je AI inzet in je onderzoek. Er zijn ook knelpunten met betrekking tot privacy en bias.

Effectief en ethisch gebruik van AI-tools

Het Lectoraat Technologie voor Gezondheid ziet een belangrijke rol voor het onderwijs. Onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties moeten studenten en onderzoekers trainen in het effectief en ethisch gebruik van AI-tools. Lector Maurice Magnee wijst ook op het belang van transparantie. Vertel waar je AI inzet en neem eindverantwoordelijkheid voor de informatie die je publiceert. Een derde punt is dat de overheid moet zorgen voor goed wet- en regelgeving rondom de inzet van AI. Ook onderzoekers moeten het heft in eigen handen nemen om de veiligheid van generatieve-ai-tools te verbeteren.

Onderzoekers van het lectoraat doen intussen ervaring op met Ai-assistenten voor wetenschappelijk onderzoek. Zodra de eerste resultaten daarvan bekend zijn zullen we die uiteraard ook hier delen.