Leernetwerk ict van Flores Onderwijs gestart

21 september ging het leernetwerk ict van Flores Onderwijs van start. Het team bestaat uit e-co@ches en werkt evidenced informed, dit resulteert in onderbouwde en doordachte praktijken. Onderzoekers van het iXperium ondersteunen het leernetwerk met onderzoek.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van het ophalen van belangrijke thema’s voor de deelnemers uit het netwerk. De tijd waarin de leerlingen niet naar school gingen veel heeft gevraagd van de flexibiliteit en creativiteit van docenten. Veel e-co@ches, de deelnemers van het leernetwerk, gaven aan enorm trots te zijn op hun team, zij maakten grote stappen met betrekking tot de inzet van ict in het onderwijs. “Hoe houden we dit vast?” was een van de vragen die er binnen de groep leefde.

De opgehaalde thema’s waar we met het leernetwerk verdieping op willen vinden zijn (voorlopig):
* De competenties van leraren voor leren met ict en de professionalisering hiervan.
* De vaardigheden die leerlingen nodig hebben om goed van ict gebruik te maken en te kunnen leren met ict.
* En een leerlijn voor leren met ict voor de leerlingen.

Voor meer informatie over het ict-leernetwerk van Flores kun je contact opnemen met Nieske Coetsier (iXperium), Peter Zwaan (Flores Onderwijs) of Isadora Huber (Flores Onderwijs).