Leraar is veel meer dan voor de klas staan – Teachers Experience in studievoorlichting

Studenten van de lerarenopleidingen van de HAN geven voorlichting in een Teachers Experience. Studiekiezers krijgen via VR, een escaperoom en een simulatie een goed beeld van het beroep van leraar.

Op open Dagen en tijdens voorlichtingsbijeenkomsten op middelbare scholen krijgen scholieren vaak veel informatie over een studie, maar de beroepspraktijk is dan niet altijd in beeld. Hoe het is om voor de klas te staan dat moet je zelf ervaren en beleven. Met de VR-bril op, kunnen scholieren virtueel sfeer proeven binnen de muren van een school en kennismaken met facetten van het onderwijs. Ze kunnen zelf bepalen waar ze naartoe lopen. Achter elke deur speelt zich een andere situatie af. Na deze ervaring gaan de HAN-studenten die de sessie leiden met de leerlingen in gesprek over wat zij hebben gezien.

De mobiele Escape Room kun je overal opgebouwen, bijvoorbeeld in een klaslokaal of in de kantine op de school. Tijdens de game komen zaken als taal, rekenvaardigheid, logisch nadenken, creativiteit en samenwerking terug en gaan scholieren samen aan de slag met verschillende opdrachten. In de finale opdracht verzamelen ze de informatie en komen ze bij de uiteindelijke sleutel naar ‘de uitgang’.

Tijdens de Klassensimulatie schetsen studenten van de HAN-lerarenopleidingen op een laagdrempelige en interactieve manier een geloofwaardig beeld van het beroep leraar. In de Klassensimulatie laten de studenten zien welke uitdagingen je kunt tegenkomen als je voor een groep staat. Ze ervaren zo realistische onderwijssituaties, interactie met leerlingen en het oplossen van problemen in de klas en gaan hierover samen met de scholieren in gesprek.

Teachers Experience On Tour

Onder de naam Teachers Experience On Tour gaat deze experience langs bij scholen in de regio Arnhem-Nijmegen om leerlingen enthousiast te maken over het beroep leraar. Deze experience is ontwikkeld door het team Marketing Communicatie van Academie Educatie. Marcom-adviseur Anouk Geurts: “De activiteit is in eerste instantie gericht op leerlingen uit klas 3 havo/vwo. Deze groep staat voor hun profielkeuze en in dit stadium van hun studie-oriëntatie hopen wij er op tijd bij te zijn om ze enthousiast te maken voor het lerarenberoep. Het zaadje kan maar vroeg geplant zijn. Naast een globaal beeld willen we ook graag laten zien wat het beroep nu echt inhoudt, want leraar zijn is zoveel meer dan alleen maar voor de klas staan”.

Winnaar OCW Onderwijschallenge

Het communicatieteam won met dit idee de Onderwijschallenge van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doel van de challenge was het bedenken van creatieve, vernieuwende of inspirerende oplossingen om het beroep leraar positief onder de aandacht te brengen bij scholieren en zo bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort. Met financiële steun van OCW kan het team de Teachers Experience on Tour nu in de praktijk uit gaan uitvoeren.

De challenge is een mooie samenwerking tussen docenten, studenten en regionale partners die zich hebben aangesloten.

Teachers Experience bij jou op school

Vanaf maart gaat de Teacher Experience on tour langs scholen in de regio. Wil je dat de Teachers Experience ook op op jouw school komt? Neem dan contact met mcv.educatie@han.nl

Mooi dat ook de marcom-afdeling van HAN Academie Educatie de kansen van ict en technologie herkent en actief inzet in de voorlichting van de lerarenopleidingen. We zijn vanuit het iXperium trots op deze prestatie van het team. En we hopen dat ze met deze Teacher Experience veel leerlingen enthousiast maken om te kiezen voor het beroep van leraar.