Leren en lesgeven met ict: nieuwe initiatieven bij het Metis Montessori Lyceum en het Montessori Lyceum Oostpoort

Er wordt bij iXperium Amsterdam niet stil gezeten als het gaat om leren en lesgeven met ict. Onlangs kwamen diverse docenten van het Metis Montessori Lyceum en het Montessori Lyceum Oostpoort samen om hun ideeën uit te wisselen over de implementatie van ict in het onderwijs en te kijken waar zij de handen ineen kunnen slaan. Het resultaat: een viertal nieuwe initiatieven waarmee de docenten aan de slag gaan.

SlimStampen

Een leeralgoritme dat leerlingen helpt om efficiënte wijze feitjes te ‘stampen’ en de benodigde kennis over een bepaald onderwerp tot zich te nemen, waardoor toetsen niet langer nodig is: dat is het idee achter ‘SlimStampen’. Deze alternatieve leermethode kan een vervanging bieden voor reguliere toetsingsmethodes en kan daardoor bijdragen aan een verlaagde toetsdruk. Binnen het Metis Montessori Lyceum houdt Marijn van der Meer zich bezig met SlimStampen.

Wil je meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met Marijn (m.meer@msa.nl).

Gamification

Biologieles geven met behulp van games: zo wordt leren leuk! Biologiedocent Erik Schilpzand kwam met het idee om een app te ontwikkelen die leerlingen kunnen gebruiken om te kunnen leren over belangrijke begrippen van het vak biologie.

Nieuwsgierig geworden naar dit project? Dan kun je terecht bij Erik Schilpzand.

Geschiedenis en big data

Leerlingen gaan op een actieve manier bezig met het destilleren van informatie over geschiedkundige onderwerpen uit ‘big data’ om deze vervolgens vanuit een historisch perspectief te leren interpreteren. Het doel van het project ‘Geschiedenis en big data’ is om bovenbouwleerlingen het besef van multi-perspectiviteit te leren middels de analyse, ordening en interpretatie van big data over historische onderwerpen die aansluiten bij het examenprogramma.

Voor dit initiatief zijn Youri Maringka, docent geschiedenis op het Metis Montessori Lyceum, en Marijn van der Meer de contactpersonen.

Creatief maken

Hoe combineer je techniek, digitale vaardigheden en met je handen bezig zijn? Met deze vraag houdt Jeroen Zoet zich bezig. Jeroen is techniekdocent op het Montessori Lyceum Oostpoort en geeft les aan eerste- en tweedejaars vmbo-leerlingen en aan studenten uit de internationale schakelklas (ISK). In zijn lessen merkt hij dat de huidige lesmethode voor het vak techniek (Teles) niet aansluit bij de belevingswereld van leerlingen. Bovendien sluit de theorie niet goed aan op het praktijkdeel van de lessen en lijkt de stof over ‘mediawijsheid’ onvoldoende te beklijven bij leerlingen. Een heroriëntatie op de leerdoelen van het vak en een herontwerp van het vak, met een nieuw vakwerkplan dat ook toegespitst is op het leren van en met ict en een integratie van techniek en ict zijn daarom wenselijk. In het verlengde hiervan is het doel van ‘Creatief maken’ om nieuw lesmateriaal te ontwikkelen vanuit het Techlab Oostpoort, waar verschillende innovatieve materialen aanwezig zijn, zoals 3D-printers en cutters.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jeroen Zoet.