LessonUp

In nagenoeg de meeste klassen in het onderwijs is wel een scherm te vinden. Om lessen te maken voor dit bord kun je gebruik maken van PowerPoint, maar de opties voor interactie zijn beperkt. Daarom wordt in het onderwijs veel gebruik gemaakt van digibordsoftware. Een veel gebruikt platform voor het maken en aanbieden van lessen – LessonUp – wordt hier besproken. Deze pagina hoort bij de lessen aan de Academie Educatie van de HAN.

LessonUp biedt o.a. tools om zelf lessen te ontwerpen en op ieder scherm aan te bieden. Dit doe je vanuit een webbrowser, het geïnstalleerde programma of vanuit de app op je tablet.

Daarnaast kun je met behulp van LessonUp je leerlingen vanaf een tablet, telefoon of webbrowser verbinding laten maken met je presentatie om zo bijvoorbeeld een gezamenlijk woordweb / mindmap te maken, of de interactieve vragen beantwoorden tijdens de les.

Voor studenten van HAN Academie Educatie is er de mogelijkheid om een pro account aan te vragen. Neem contact op met je SLB’er.

1. Maak een account voor LessonUp

LessonUp is gratis voor studenten van HAN AE door de voucher aan te vragen bij je SLB’er en een account aan te maken, heb je toegang tot alle mogelijkheden. Gebruik bij de registratie je studentenmailadres van de HAN.

- Open een webbrowser
- Surf naar de webpagina van LessonUp en vul de Voucher in
- Klik op ‘Verzilver de Voucher’
- Je kunt nu gebruik maken van LessonUp

  Tip: Neem een kijkje op de LessonUp Academy of voor extra inspiratie en ondersteuning voor hulp bij jouw start opLessonUp.

  2. Ga op onderzoek uit

  Nadat je een account hebt aangemaakt, kun je de LessonUp gaan verkennen. Op veel scholen wordt van de leerkrachten verwacht dat zij onderstaande zaken beheersen om een goede les samen te stellen.. Kijk eens of je kunt onderzoeken hoe onderstaande zaken werken:

  - Openen, opslaan en delen van lessen
  - Interactieve elementen in een les plaatsen
  - Voorkennis activeren
  - Toevoegen van afbeeldingen
  - Het toevoegen van een hyperlink aan afbeeldingen zodat je met een klik naar een externe pagina kunt
  - Kennis van de tools die in de software aanwezig zijn

  3. Maak zelf een les

  Bezoek LessonUp en open eens een aantal voorbeeldlessen om te kijken wat er allemaal mogelijk is. In principe kun je met een LessonUp-account zelf dit soort lessen ontwerpen.
  
  Maak een pagina om jezelf voor te stellen in je stageklas en voeg een interactief element vanuit de tools toe.
  
  Pagina klaar? Bekijk in hoeverre je je hebt gehouden aan de regels van de cognitieve multimediatheorie en daarmee cognitieve overload voorkomt.

  4. Verdieping

  Werk je al wat langer met de software van LessonUp en wil je je verdiepen? Kijk dan eens naar “genereer een les”. Daarmee kun je interactief met behulp van AI een les ontwerpen.

  Hulp nodig?