Maart inspiratiemaand

Een belangrijk ingrediënt in onze werkwijze is kennisdelen en elkaar inspireren. En om te kunnen inspireren moet je jezelf ook regelmatig laten inspireren. Maart was dit jaar, na twee jaar online netwerken en inspiratie opdoen, een drukke maand met conferenties, beurzen en kennisdeeldagen. Als je onderdeel uitmaakt van het netwerk van iXperium heb je het voordeel dat je dan ook met een gemengde groep professionals mee kunt doen aan deze activiteiten.

South by Southwest (SxSW)

Half maart vertrok een groep van twintig medewerkers van de HAN naar Austin Texas voor het innovatiefestival South by Southwest (SxSW). Het festival biedt een enorm aanbod aan presentaties, talkshows, films, straatevents en muziekoptredens. Er waren veel positieve en kritische presentaties over de metaverse, idem over de invloed van sociale media. En uiteraard was er veel zorg over nepnieuws. Professionals in onderwijs, zorg en welzijn moeten zich hier bewust van zijn. Deelnemers waren positief verwonderd over de nieuwe ontwikkelingen van spraakherkenning (een AI kan bijvoorbeeld uit een gesprek opmaken of er urgentie is bij een noodoproep, maar ook kan een AI de eerste kenmerken van dementie opmerken tijdens een telefoongesprek). De deelnemers zagen ook een mooie toolkit die je zo kunt inzetten om human technology in te zetten als je jongeren mediawijs wilt maken.

Naast inspiratie zorgt deelname aan het festival er ook voor dat de mensen uit het netwerk elkaar beter leren kennen. De HAN-deelnemers bij SxSW kwamen van verschillende academies: Educatie, Zorg en Vitaliteit, Paramedische Studies, Sport en Bewegen, Mens en Maatschappij en Informatie en Mediadesign. De groep organiseert binnenkort verschillende events om de kennis en ervaringen die ze hebben opgedaan tijdens het festival met ons te delen. Als je nu al wilt zien welke inspiratie zij hebben opgedaan kun je een kijkje nemen op hun padlet.

Health Valley Event

Van 15 tot 17 maart vond dichterbij het Health Valley Event plaats in Nijmegen. Een dag netwerkdag en twee dagen beurs en presentaties. Vanuit de HAN presenteerde een aantal ambassadeurs van iXperium Health hoe we Virtual Reality inzetten in het onderwijs bij de HAN. Op dezelfde beurs presenteerden ook een groot aantal netwerkpartners zoals de Sint Maartenskliniek, Rijnstate, The Simulation Crew, Enliven, InMotionVR en Games for Health EU hun innovaties. Bezoekers waren in de stand van de HAN onder de indruk van VR-toepassingen als Virtuele Client Max, Motiverend Gesprek, Empathie en Laaggeletterdheid. Studenten van verschillende opleidingen van de HAN deden virtueel vanuit huis of fysiek mee met het event. Een mooie kans om de laatste innovaties zelf te ervaren en om je netwerk op te bouwen.

Onze ambassadeurs waren geïnspireerd door onder andere Harm’s escape room als leerinstrument, de Holomoves een toepassing voor revalidatie die gebruikt maakt van Augmented reality. En uiteraard gooide Helpsoq, de winnaar van zowel de publieks- als de juryprijs van de zorginnovatieprijs ook bij onze collega’s hoge ogen. Het grote aantal presentaties en panelgesprekken van het inhoudelijke programma kregen hoge waardering. HAN-lector Lilian Bijer presenteerde met ergotherapeute Janneke Fleuren het CVA-portaal voor thuisrevalidatie. Dit portaal geeft professionals in zorg en welzijn de mogelijkheid om beter samen te werken en kennis te delen als de patient vanuit huis revalideert. Ze werken vanuit een gedeelde visie op thuisrevalidatie met als missies: patiëntgerichte zorg, samenwerken, communiceren, geïntegreerde benadering en informatie delen.

Onderwijsdagen Nijmegen

Van 21 tot 25 maart waren de Onderwijsdagen 2022. Dit event werd dit jaar georganiseerd door de Radboud Universiteit, Radboud UMC, ROC Nijmegen en HAN University of Applied Sciences. Er waren vier hoofdthema’s: Leren op de werkplek, Een leven lang leren, Diversiteit in het onderwijs en Interprofessioneel leren. Onderzoekers, trainers en specialisten van iXperium verzorgden hier presentaties over Leren en lesgeven met ict, professionalisering van docenten en het Competentiespel onderwijs met ict.

VR medicine 2022

In dezelfde week deed een groep ambassadeurs, studenten, relaties en ondersteuners van iXperium Health mee met de virtuele conferentie Virtual Medicine 2022. Deelnemers deden twee middagen en avonden (we hadden acht uur tijdverschil met de conferentie) mee met een groot aantal presentaties. Donderdag 24 maart volgde de groep de presentaties gezamelijk vanuit iXperium Health. Zo konden we meteen weer netwerken met een aantal experts en geinteresseerden in VR in zorg en welzijn. De echte diehards deden savonds nog mee met een VRmeeting in de Altspace. Vrijdag deed iedereen op eigen gelegenheid mee vanuit huis.

In hoog tempo zagen we in de presentaties hoe de gezondheidszorg en verschillende soorten therapie positief veranderen door de inzet van VR en AR. Patiënten worden sneller beter, slapen beter of hebben minder medicijnen nodig. En gedragstherapie heeft een heel andere impact als VR wordt ingezet, ook nadat de VR-bril weer af is. Ook was er veel aandacht voor zorg en revalidatie thuis. Tijdens de periode met lockdowns is veel geleerd over zorg, revalidatie en therapie op afstand met VR.

HAN Unexpected

Tijdens het HAN kennisfestival Unexpected op 25 maart presenteerde iXperium Health verschillende innovaties die worden ingezet in zorg en welzijn en ook worden ingezet in de opleidingen van de HAN. Associate lector Pierre Gorissen verzorgde de lezing Educational analytics Data Ondersteund onderwijs binnen de HAN. Digitalisering in het onderwijs zorgt voor groei van beschikbare studiedata. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over vragen als: Wat is de invloed van data-ondersteunend onderwijs, learning analytics en kunstmatige intelligentie (AI) voor docenten en studenten? Krijgen zij op deze manier meer – of juist minder – regie over het onderwijs dat ze geven of volgen? Is betere persoonlijke afstemming van de studie mogelijk? Jonathan van Deutekom, ambassadeur bij iXperium Health, presenteerde een aantal projecten van het Digital Health netwerk. Afgelopen jaren onderzocht en ontwikkelde het samenwerkingsverband verschillende sociale robots en chatrobots. Ook Our House on Wheels van onder andere iXperium Health was op deze dag te zien.

BETT Londen

Leraren, docenten, studenten van de master Ontwerpen van eigentijds leren, mediamentoren en onderzoekers sloten de maand af op de BETT in London. Op deze onderwijsinnovatiebeurs kregen zij inspiratie van de laatste apps, tools en hardware die kunnen worden ingezet in het onderwijs. De mediamentoren zagen bijvoorbeeld een mooie leerlijn digitale burgerschapsvaardigheden waarin onder andere de uitdagingen en digitale dilemma’s waarmee leerlingen worden geconfronteerd worden besproken. Met de kant-en-klare lessen krijgen leerlingen vaardigheden die ze nodig hebben om te slagen als digitaal geletterde leerlingen, leiders en burgers.

Er was niet meteen heel revolutionaire nieuwe technologie maar je zag wel dat alles beter werkte en dat je meer kunt differentiëren op niveau. Er was tijdens deze reis ook ruim de tijd om te netwerken. Collega’s gingen bijvoorbeeld zelf in de stad op zoek naar planten en determineerden die met behulp van een collega (bioloog) en een app. Met meteen erg leuke lesideeën als extra resultaat (neem je leerlingen mee naar buiten, laat ze planten die ze vinden determineren, deel die in de app en in een padlet en voeg nog een spelelementen toe zodat leerlingen master van een plantje kunnen worden).

Ook ontstonden er in Londen plannen om kennis uit de iXperiumdesignteams beter en breder te delen. Wordt vervolgd. Als je nu al nieuwsgierig bent kun je een kijkje nemen op de padlet van deze groep.

Wat een inspiratie, wat een mooi en actief netwerk! De collega’s in het netwerk zitten vol met nieuwe inspiratie. Die gaan we de komende tijd met jullie delen, hier op deze site, in bijeenkomsten, op sociale media en in ons onderwijs.