Masterclasses Leren met ict in iXperium Arnhem

Digitale geletterdheid is waar begrip, vaardigheden en controle over technologie en media samenkomt en hoe dit alles leerlingen en de samenleving beïnvloedt. Al deze aspecten komen terug in de vandaag gepresenteerde SLO-kerndoelen voor digitale geletterdheid. In het kader van kennisontwikkeling en professionalisering organiseren de Arnhemse schoolbesturen Flores onderwijs, De Onderwijsspecialisten en Delta Scholengroep in samenwerking met het iXperium en HAN Pabo daarom een reeks masterclasses om bestuurders, leerkrachten en andere onderwijsprofessionals te helpen met het bouwen aan een samenhangend curriculum voor digitale geletterdheid of te helpen met het bouwen aan een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid.

Ict biedt kansen voor het onderwijs: flexibel en inclusief onderwijs, onderwijs op maat… Maar hoe en waar begin je? En hoe kun je er als school voor zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt als het gaat om de vernieuwde SLO-kerndoelen digitale geletterheid? Deze en andere vragen leven binnen de schoolbesturen van iXperium Arnhem (Flores Onderwijs, De Onderwijsspecialisten en Delta Scholengroep) en waren de afgelopen twee jaar het onderwerp waar drie themagroepen mee aan de slag gingen. In deze themagroepen verdiepen i-coördinatoren, mediamentoren, beleidsmedewerkers van de drie schoolbesturen, lerarenopleiders van HAN Pabo en onderzoekers van het iXperium zich in verschillende onderwerpen rondom leren en lesgeven met ict. Naar aanleiding hiervan besloten de leden van de themagroepen de handen ineen te slaan en samen een serie informatieve én interactieve masterclasses te organiseren rondom onderwijs met ict.

Aan de slag met SLO-kerndoelen

De onderwerpen van deze masterclasses zijn afgeleid aan de onderwerpen waar de themagroepen zich mee bezighouden: organiseren van leren en lesgeven met ict, digitale geletterdheid en pedagogisch-didactisch gebruik van ict. Het doel is om via de masterclasses de opbrengsten van de themagroepen te delen binnen het netwerk en op deze manier bewustwording te creëren omtrent het thema digitale geletterdheid. Deelnemers krijgen voorlichting over de SLO-kerndoelen en krijgen concrete aanknopingspunten aangeboden om mee aan de slag te gaan. Sofie van Eisenburger, programmamanager bij het iXperium: “Elk schoolbestuur is op haar eigen wijze aan de slag met digitale geletterdheid. De komst van de SLO-kerndoelen digitale geletterdheid kan helpen om daar nog meer richting aan te geven. Tevens kan het bijdragen aan een gemeenschappelijke taal en beeldvorming. In de masterclasses werken we aan deze gemeenschappelijke taal en beeldvorming door uitgebreid in te gaan op wat de SLO-kerndoelen betekenen en welke gevolgen deze hebben voor de inrichting van het onderwijs.”

De masterclasses, die plaatsvinden in het iXperiumlab in Arnhem, zijn interactief en zijn een combinatie van kennis ophalen en dóen. Het iXperiumlab is immers dé plek om te leren, innoveren en geïnspireerd te raken als het gaat om onderwijs met ict, aldus Sofie. En voor ieder valt er wat te halen. “Er zijn verschillen in het vertrekpunt van waaruit men werkt aan onderwijs met ict. Wie begint te oriënteren, zal vooral behoefte hebben aan kennis over wat leren en lesgeven met én over ict nu precies inhoudt, terwijl een ander al verder is en al op zoek is naar tools om ict in het onderwijs te implementeren,” aldus Sofie. “In de masterclasses houden we rekening met deze verschillende startpunten. We bieden kennis aan, er zijn experts aanwezig, er kan geoefend worden met tools en willen we deelnemers ook vooral het gesprek met elkaar laten aangaan, zodat zij niet alleen samen, maar ook van elkaar kunnen leren.”

Waar, wanneer en voor wie?

De masterclasses vinden plaats op 19 maart (Digitale geletterdheid), 23 april (Ontdekkingstocht digitale vaardigheden) en 5 juni (Pedagogisch-didactische inzet van ict) en zijn bedoeld voor bestuurders, schoolleiders, i-coördinatoren, leerkrachten en onderwijsondersteuners van de Arnhemse po-besturen (Flores onderwijs, De Onderwijsspecialisten en Delta Scholengroep), lerarenopleiders, studenten van de HAN Pabo en overige collega’s van het iXperium. Deelname is gratis. De masterclasses zijn afzonderlijk van elkaar te volgen en vinden plaats in het iXperiumlab in Arnhem (Ruitenberglaan 27).

Aanmelden

Aanmelden voor de masterclasses kan via onderstaande links:

Masterclass ‘Digitale geletterdheid’ (19 maart)

Masterclass ‘Ontdekkingstocht digitale vaardigheden’ (23 april)

Masterclass ‘Pedagogisch-didactische inzet van ict’ (5 juni)