Mediawijsheid

Vanuit het iXperium bieden we mogelijkheden aan om mediawijsheid een plek te geven binnen de school.

De definitie van mediawijsheid is vastgesteld door de Raad van Cultuur (2005) en luidt: Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Overal om ons heen zijn media en al op zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met deze media. Het is daarom belangrijk om al vanaf groep 1 aandacht te besteden aan mediawijsheid en leerlingen te leren hoe met (social) media om te gaan. Het competentiemodel mediawijsheid van het Netwerk Mediawijsheid geeft scholen en leerkrachten houvast.

Op Mediawijsheid iXperium staat uitgewerkt hoe je het model voor het basisonderwijs kunt gebruiken en welke onderdelen overlappen met de andere domeinen van digitale geletterdheid. Op deze pagina staat ook een kijkwijzer om lesmateriaal te beoordelen.

Naast deze website bieden we ook diverse andere mogelijkheden aan. Het is mogelijk om een workshop aan te vragen om met je team te bekijken wat je eigen mediavaardigheden zijn, hoe het competentiemodel werkt en hoe je de mediavaardigheden bij de leerlingen kunt verbeteren. Hierbij kan door de school gekozen worden voor een meer theoretische of juist een meer praktische insteek.

Een andere mogelijkheid is om in een praktische bijeenkomst divers lesmateriaal te bekijken en te zoeken naar het materiaal dat past binnen de visie en werkwijze van de school. Daarnaast kan het iXperium ondersteunen bij het maken van een leerlijn die past bij de school.

Wil je als school kijken hoe mediawijsheid een plek kan krijgen binnen het onderwijs, vraag dan een gesprek aan met een van onze mediamentoren.