Met hart voor de zaak een tien halen

Tanja van Grinsven is Specialist Leren met ict en volgde de afgelopen jaren de opleiding Communicatie en Multimedia Design aan de Academie IT en Mediadesign van de HAN. Eind juni sloot ze de opleiding af met een tien voor haar afstudeeronderzoek. Ze ontwikkelde een spel waarmee docenten van de HAN (maar ook docenten in hbo of mbo) met elkaar in gesprek komen over de inzet van ict en technologie in hun onderwijs.

Veel collega’s die aan de slag willen met leren en lesgeven met ict weten vaak niet waar ze dan moeten beginnen. Leren en lesgeven met ict is niet iets wat je leert in een cursus of training, het is een samenspel van visie, professionalisering, ruimte krijgen voor experiment en nog veel meer. Hoe krijg je dan docenten en leidinggevenden in beweging om zelf aan de slag te gaan met leren met ict? Binnen de HAN is genoeg aanleiding om docenten in beweging te willen krijgen. Een van de strategische doelen uit het Koersbeeld van de HAN is digi- en datavaardige professionals opleiden en in dienst hebben. Ook vanuit het HAN-brede professionaliseringsplan HAN Open Digital Horizons zijn serieuze doelen gesteld voor de komende jaren. Genoeg te doen dus. Om docenten te helpen maakte Tanja een serious game wat de spelers in dialoog brengt en laat nadenken over dat wat je nodig hebt als je ict en technologie wilt inzetten in je onderwijs.

Serious game – het onderzoek

Tanja zag dat er vooral veel vragen zijn als opleidingen of teams aan de slag gaan met leren met ict. Veel gehoorde vragen zijn waar moeten we beginnen, wat is onze visie, heeft onze organisatie als geheel hier al beleid voor etcetera. Dan kun je natuurlijk alles opschrijven en informatie rondsturen maar als je mensen bewust wilt maken van dat wat gevraagd wordt, dat wat ze nodig hebben is het fijn als je ze iets kunt geven waar ze wel meteen mee aan de slag kunnen gaan. Tanja koos voor een serious game. En omdat docenten altijd ontzettend betrokken zijn bij hun onderwijs, de opleiding en hun studenten kreeg de game de naam Hart voor de zaak.

Tanja ging in gesprek met experts zoals HAN-lector Wouter Sluijs Thiescheffer, Ivo Wenzler lector Serious Gaming bij NHL Stenden, Game designers van Frisse Blikken en TU Delft en met Martijn Koops auteur van het boek gamedidactiek. Ze interviewde docenten van de HAN, hield cocreatie-sessies en deed testrondes met docenten. Vanuit iXperium Centre of Expertise Leren met ict was onderzoeker Kirsten de Ries haar begeleider en vanuit de opleiding Frank Bovenkerk.

Hart voor de zaak – het spel

Met de input vanuit het onderzoek en eigen kennis en ervaring vanuit iXperium Centre of Expertise Leren met ict ontwikkelde Tanja een stevig doordacht spel. Docenten kunnen het spel samen spelen. Je hoeft het niet met je eigen team te doen, het is vaak juist mooi als je het speelt met mensen die opleiden in een ander vakgebied omdat die andere ervaringen en kennis meenemen in het spel. Doel van het spel is dat docenten zich bewust worden van alle elementen die meespelen in de praktijk van leren en lesgeven met ict (en technologie).

In zeventien rondes kiezen de spelers een rol (student, docent, adviseur, leidinggevende of ict-er). Als eerste bepalen ze de doelen die ze in het spel willen halen. Zet je hoog in op studenttevredenheid of is juist je budget leidend? En hoe tevreden moet de docent zelf zijn? Als het doel is bepaald spelen de spelers curriculumkaarten uit, kunnen ze dobbelen voor extra resultaat of effect en krijgen ze soms te maken met terrorkaarten (wat dacht je van de kaart “Over twee beurten komt er een aanbesteding van de nieuwe ELO, welke eisen hebben jullie voor de nieuwe ELO?”). Door digitale meters op de laptop van de spelleider zie je of je de resultaten die je wilt halen hebt bereikt.

Publicatie

Na de zomer verschijnt een publicatie over de ontwikkeling van het spel. Welke theorie zit erachter, hoe is het verbonden met de praktijk en hoe kunnen organisaties het spel inzetten.

Hart voor de zaak spelen

Na de zomer werken we het prototype verder uit zodat docenten van de HAN, en alle docenten in het netwerk van iXperium Centre of Expertise leren met ict het spel kunnen spelen.

Trots

En als iXperium zijn we natuurlijk onzettend trots dat onze collega met zo’n mooi spel en geweldig cijfer haar opleiding heeft afgerond. Gefeliciteerd Tanja!