Met studenten op ontdekking naar de botanische tuin (GPS-tocht) | arrangement

Leerlingen hun ICT-vaardigheden en kennis over de natuur, aardrijkskunde en GPS laten verbreden tijdens een speurtocht? Studenten Pabo maakten GPS-tocht door botanische tuin voor leerlingen uit de bovenbouw. Jij kunt ook meedoen.

Studenten Pabo ontwikkelen ICT-rijk arrangement
Tweede- en derdejaarsstudenten van de pabo hebben speciaal voor leerlingen uit de bovenbouw een ICT-rijke speurtocht ontworpen. Deze ICT-speurtocht van het iXperium en Pabo Nijmegen is vormgegeven in de app Actionbound. Leerlingen gaan onder begeleiding van studenten op pad en krijgen onderweg kennisvragen en doe-opdrachten waarmee ze punten kunnen verzamelen. De studenten maakten de speurtocht als onderdeel van hun studie en werkten zo aan hun ICT-eindkwalificaties en leerden hoe zij de inzet van ICT-middelen kunnen koppelen aan diverse kerndoelen. Door het begeleiden van de groepen tijdens de activiteit doen zij daarnaast ook ervaring op bij het lesgeven aan en begeleiden van groepen in de natuur!

GPS-tocht naar de botanische tuin
De activiteit start voor de leerlingen in iXperium Nijmegen. Aan de hand van een thema staan hier diverse activiteiten klaar waarmee de leerlingen al in thema starten met leren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materiaal uit het iXperium, o.a. robots en OSMO, maar ook wordt er gewerkt met digiborden en betekenisvolle apps. De speurtocht wordt gelopen in kleine groepen en begeleid door studenten van de Pabo. Zo doen zij naast het werken met ICT ook ervaring op met het begeleiden van groepen en lesgeven in de natuur.

De speurtocht zelf gaat door Park Brakkenstein, waarbij tevens een bezoek wordt gebracht aan de botanische tuin. Zo gaan de leerlingen ontdekken welke planten er in de botanische tuin staan, wie  Jac. P. Thijsse was, leren ze wat ‘schrijvertjes’ zijn en meer. De speurtocht is een leerzame en activerende activiteit voor de leerlingen, waarmee ook de leerkracht als begeleider of docent ontdekt hoe mooi het is om ICT in te zetten in het onderwijs.

Inschrijven voor de GPS-tocht
De eerste groepen hebben de speurtocht al gelopen en de studenten hebben mooie en betekenisvolle feedback ontvangen. De GPS-tocht is geschikt voor groep 6,7 en 8 en zal een dagdeel in beslag nemen.

Meedoen?
Stuur een mail aan nijmegen@ixperium.nl. Vermeld daarbij dat je deel wilt nemen aan de GPS-tocht door de botanische tuin.

Vervolg: maak je eigen GPS-tocht voor je school
Een mooi vervolg op de activiteit is het aanbod om zelf rondom de school een GPS-tocht in Actionbound uit te zetten in het leerarrangement ‘Interactieve leerwandeling maken‘. De mediamentoren van iXperium Nijmegen kunnen daarbij helpen.