Mevolution – samen sociaal ontwerpend leren

Woensdag presenteerde Mevolution hun visie, methode en platform aan de deelnemers van de onderzoekswerkplaats gepersonaliseerd leren met ict.

Het Mevolution e-portfolio+ is een instrument om leerprocessen multimediaal in beeld te brengen, er feedback op te geven en om er op te kunnen reflecteren. Het ondersteunt zowel leraren als leerlingen bij de ontwikkeling van zelfsturing en metacognitie. Doordat je als leraar leerprocessen en leerbewijzen kunt koppelen aan leer- en ontwikkelingslijnen kun je de ontwikkeling van leerlingen volgen. 

Leraren kunnen via dit platform samen onderwijs ontwikkelen. Je kunt makkelijk samenwerken in het systeem. En je kunt makkelijk verschillende media met elkaar delen. Mooi is dat je niet alleen in tekst werkt maar ook bijvoorbeeld makkelijk foto’s en film (AVG-proof) kunt delen. 

Leraren kunnen het Mevolution e-portfolio+ gebruiken om onderwijsontwerpen met elkaar te maken en praktijken multimediaal met elkaar te delen. Zo kan het instrument ook de ontwikkeling van professionals ondersteunen.

Waarom deze methode en dit platform?

We zien dat er vanuit de maatschappij veel wordt gevraagd van leraren. Vanuit allerlei beleidsterreinen komen er vragen en verwachtingen de school in. Hoe houd je als leraar overzicht vanuit welke doelen je het onderwijs ontwerpt? Het bestuur heeft doelen, de school, de unit, de leraar zelf en de leerling uiteraard ook. Hoe overzie je dan wat je waarom doet? Hoe werk je daar als team samen aan? Hoe zorg je dat je niet steeds weer nieuwe projecten start en ook steeds kennis verliest als een leraar vertrekt? En hoe snapt de leerlingen nog waar hij of zij mee bezig is? 

De methodiek en het platform van Mevolution biedt hierbij hulp en structuur. Door middel van waarde-ringen vul je in het platform waar je als school, unit, leraar of leerling aan en mee gaat werken. Je hebt direct inzicht welke doelen jouw bestuur, jouw school of unit heeft, welke je doelen jij als leraar hebt en de doelen die je met je leerlingen per leerling bepaalt. Vervolgens begeleidt het platform je in welke planning je dat gaat doen, hoe het proces loopt en hoe je gaat bewijzen dat je een doel hebt behaald. 

Doel plan actie evaluatie

Zowel voor leraren als voor leerlingen is het belangrijk om te kunnen omgaan met veel informatie. Als je dat goed kunt dan word je steeds redzamer in de samenleving. In de didactiek die Mevolution ontwikkelde bij het platform gaat het om onderzoeken, ontwerpen en ondernemen. Met dit model ontwerpen leraren als team hun onderwijs. 

Het platform neemt leraren mee in het model. Stap voor stap krijgen ze ondersteuning waar ze aan moeten denken bij het ontwerpen van een les. Wat zijn de doelen, welke planning volg je, wat gaan leerlingen leren etc. Ook later in het proces blijf je je zo steeds bewust waarom je iets doet. Zo ontstaat er een logboek van het ontwerp. De leerlingen hebben ook inzicht in de doelen en weten dus ook wat ze waarom leren. Mooi is dat leerlingen ook zelf hun eigen doelen kunnen toevoegen die ze willen leren. 

Leerlingen en leraren voeden het logboek met bewijzen. Dat kan tekst zijn maar kan ook een foto, film of geluidsfragment zijn. Gedurende een dag kan een leraar bijvoorbeeld foto’s of andere media maken en zo bewijzen makkelijk en snel bewijzen verzamelen die hij of zij via het systeem kan delen. De leerlingen vullen hun eigen logboek en vragen en krijgen daar ook feeback op. Leraren kunnen elkaar ook vragen om feedback te geven op het werk van leerlingen.

Samen ontwerpend leren – leerkracht als teamsport

Scholen die kiezen om met deze methode te gaan werken kiezen ervoor om dit ook samen te doen. Je bundelt de krachten van het team. Je moet als school ervan uitgaan dat je zo’n drie jaar nodig hebt om echt helemaal volgens deze methodiek te gaan werken. Leraren moeten ook leren om volgens deze methodiek te gaan werken. Wat voor vragen stel je zelf in de onderzoeksfase? Hoe zorg je dat leerlingen de goeie vragen stellen? Hoe begeleid je ze daarbij? In het begin lijkt het een heel gedoe om alle informatie in het systeem te zetten maar daar helpt Mevolution scholen bij. Je kunt ook makkelijk bestaande systemen koppelen aan het platform. Dit betekent dat je als school echt met een maatwerksysteem werkt. Je kunt ook klein beginnen met alleen een deel van de onderwijs en het dan later uitbreiden. 

Het systeem geeft lerarenteams inzicht in de thema’s waar je aan werkt en in de planning. Stel dat je op enig moment leerlingen de mogelijkheid geeft om een opdracht uit te werken met een film dan moeten ze wel weten hoe je die maakt. Je kunt dan meteen ergens inplannen dat ze dat van tevoren moeten hebben geleerd. 

Het systeem biedt zowel op schoolniveau als op leraar en leerlingniveau inzicht. Doordat het platform een methode biedt en iedereen op dezelfde manier werkt geeft dat rust en structuur voor alle leraren in het team. 

Het systeem vraagt ook nieuwe competenties van leraren. Je moet je palet van instructie bijvoorbeeld uitbreiden met formatieve feedback en feedback kunnen geven op metacognitie. Ook hierbij geeft Mevolution ondersteuning. 

De deelnemers waren enthousiast. Ze herkennen de doelen van het platform en de methodiek en zien mogelijkheden om de ontwerpen van onderwijs te borgen. Verder gaven deelnemers aan dat het mooi zou zijn als ook studenten van de pabo kennismaken met deze manier van samen ontwerpend leren. Een mooie uitdaging voor het netwerk van iXperium om te kijken hoe we hier samen aan kunnen werken.