Monitoring als eerste én laatste stap van de kwaliteitsverbeteringscyclus

Kan monitoring als instrument helpen bij het behalen van de 12 doelstellingen in de werkagenda Samen Werken aan Talent? MBO digitaal laat in een artikelreeks zien dat monitoring een krachtig middel is om ambities meetbaar te maken. Hiermee kun je gericht sturen op professionaliseringsaanbod en –beleid.

In deel 3 van de reeks lees je hoe monitoring de eerste en laatste stap is in de kwaliteitsverbeteringscyclus van het onderwijs.

Lees ook het eerste artikel Hoe draagt monitoring bij aan gelijke kansen? In dit artikel lees je hoe je met het in beeld brengen van ict-competenties bij docenten kunt sturen op kansengelijkheid.

En lees ook het tweede bericht Kansrijkere arbeidsmarktpositie dankzij monitoring. Dit artikel gaat in op hoe je met het monitoren van de effecten van innovaties kunt sturen op kansrijke arbeidsmarktposities voor studenten.

Werkagenda Samen Werken aan Talent