Multidisciplinair samenwerken om onderwijs te innoveren

Sandra ter Horst, teamcoördinator Ondersteuning Onderwijs, Onderzoek en Innovatie binnen Services van de HAN, is lid van het kernteam voor het multidisciplinaire team ondersteuning leren en werken met ict. Dit team heeft afgelopen periode ondersteuning gegeven aan medewerkers en studenten bij het online onderwijs en de inzet van ict in leren en werken bij de HAN.

Sandra: “We werken steeds meer vanuit een multidisciplinair team wat advies kan geven op alle facetten van leren, lesgeven en werken met ict. Eerder werkten we vaak vanuit eén service unit en gaven vanuit die scope ook advies en ondersteuning. Nu werken we steeds meer multidiscplinair samen om docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteuners te helpen bij de inzet van ict en technologie in het onderwijs. 

Een platform voor leren en werken met ict

Ook de informatie voor medewerkers stond op verschillende plekken op han.nl en insite. Iedere service unit had eigen informatie terwijl vragen niet altijd zo opgeknipt zijn. Als je bijvoorbeeld een tool wilt inzetten en daar hulp bij wilt hebben is het goed om ook na te denken wat je dan eigenlijk wilt bereiken met de inzet van die tool. De informatie was soms wat versnipperd en het was niet altijd duidelijk wat je waar kunt vinden.  We hebben deze zomer alle informatie rondom leren, lesgeven en werken samengebracht op www.han.nl/leren-en-werken-met-ict. Vandaar uit verwijzen we naar specifieke informatie.  Vanuit OOK Services vind je bijvoorbeeld informatie over online en blended onderwijs, services HR en HAN Academy informeren over professionalisering, services ict geeft informatie en ondersteuning over hardware, veiligheid en tools. We kijken niet meer door een koker vanuit een specifieke service naar een vraag maar vormen een multidiscplinair team wat advies en ondersteuning kan geven op alle facetten van leren, lesgeven en werken met ict. Collega’s kunnen informatie vinden op de genoemde site op han.nl, vragen stellen via een ondersteuningskanaal op teams of vragen en storingen melden via Ask@han.nl

HAN Open Digital Horizons

Vanuit het HAN-brede programma HAN Open Digital Horizons zien we nu ook veel aandacht voor leren en lesgeven met ict. In 2024 beschikt 75% van de docenten aantoonbaar over competenties voor leren en lesgeven, zijn studenten ict-geletterd en tevreden over de inzet van ict in hun opleiding. Dat is een stevige opdracht waar we met zijn allen voor staan. Als multidisciplinair team staan we klaar om docenten en leidinggevenden hier bij te helpen. 

We gaan informatie vanuit dit programma ook specifiek richten op docenten, onderwijsondersteuners of leidinggevenden. Ook onderzoekers krijgen eigen kanalen met advies en ondersteuning. Ieder van die groepen is cruciaal bij de inzet van ict en technologie in onderwijs. En we verbinden de professionals ook met elkaar. We betrekken bijvoorbeeld de informatiecoördinatoren bij de vertaalslag van technologie naar onderwijsdoel en tegelijk de onderwijskundigen van onderwijsdoel naar inzet van technologie. Die twee beleidsdisciplines groeien daardoor naar elkaar toe, terwijl ze ieder hun eigen expertise houden. En daarmee zie je dat ook de ondersteuners vanuit bijvoorbeeld services OOK meer gaan samenwerken om tot een gedegen gezamenlijk advies of ondersteuning te komen voor docenten en leidinggevenden. Een driehoek die ook steeds meer samenwerkt is functioneel beheer, informatiemanagement en support van ict. 

We krijgen steeds meer middelen tot onze beschikking en docenten en leidinggevenden moeten kiezen op welk manier ict het onderwijs kan verrijken. Waar kun je tijdwinst halen, bijvoorbeeld door ict in te zetten bij toetsen of gebruik van kennisclips. Waar kun je leren van data? Hoe kun je met inzet van ict doelen bereiken die je zonder moeilijk voor elkaar krijgt. Je kunt leerrendement verbeteren door passende middelen in te zetten. Online onderwijs heeft ook voordelen. Tegelijk is het dan belangrijk om te kijken wat doen we dan als we fysiek bij elkaar zijn. En hoe kan ict ook het fysieke onderwijs verbeteren? 

Community leren en werken met ict

Ik vind het ook mooi om te zien dat we als HAN nu echt een community aan het vormen zijn rondom leren en lesgeven met ict. Bij het ondersteuningskanaal zag je in het begin dat vooral de leden van het ondersteuningsteam vragen beantwoordden en meedachten in vraagstukken. Maar steeds vaker zie je dat collega’s elkaar ontmoeten in het ondersteuningskanaal en elkaar helpen. We zijn steeds meer een leergemeenschap, we kunnen samen leren, kennisdelen en elkaar ondersteunen. Ik ben trots op mijn collega’s die dit samen voor elkaar hebben gekregen. En ik hoop dat docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteuners ons weten te vinden met vragen; we adviseren, ondersteunen, denken mee, kijken naar alle facetten (bewaken bijvoorbeeld ook AVG en veiligheid). Heb je vragen laat het ons weten! 

Dit studiejaar laten we vanuit het HAN-brede programma HAN Open Digital Horizons in een serie interviews collega’s aan het woord over leren en werken met ict bij de HAN. HAN Open Digital Horizons is het HAN-brede professionaliseringsprogramma met betrekking tot leren, lesgeven en werken met ict. Digitalisering van het hbo-onderwijs in de richting van meer flexibel, toekomstgericht onderwijs voor een digitale samenleving, is een complexe innovatie. Docenten, leidinggevenden en onderwijsondersteuners spelen hierin een cruciale rol. Op www.han.nl/leren-en-werken-met-ict vind je alle informatie, zowel over ondersteuning en professionalisering als informatie over het programma.